Partnerstwa Partnerstwa

Porozumienia z Partnerami


Porozumienia Izby z Partnerami umożliwiają korzystanie z bogatej wiedzy naszych partnerów, co pomaga w skutecznych działaniach na rzecz racjonalizacji przepisów i regulacji rynku teleinformatycznego. Działania Izby wykonywane są w oparciu o szerokie porozumienie, dlatego łącząc różne - praktyczne punkty widzenia, dają konkretne i jasne stanowiska. To sprawia, że stają się opiniotwórcze i mają także charakter edukacyjny.