Partner Prawny PIIT 2017 Partner Prawny PIIT 2017

MONITOR PRAWNY nr 5 - Prawo zamówień publicznych

Formularz JEDZ nie wprowadza limitu czasowego co do deklaracji o dopuszczeniu się poważnego wykroczenia zawodowego albo niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, które to czynniki mogą...

MONITOR PRAWNY nr 5 - Prawo bankowe i finansowe

23 lutego 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) przedstawił finalny projekt regulacyjnych standardów technicznych (RTS) dot. silnego uwierzytelniania klientów (SCA) oraz bezpiecznej...

MONITOR PRAWNY nr 5 - Prawo Informatyczne

Zamiast gigantycznych, wartych miliony złotych, kontraktów na wdrożenie oprogramowania, administracja publiczna zapowiada kontrakty na wynajem specjalistów IT, którzy pod kierunkiem zamawiających z...

MONITOR PRAWNY nr 5 - Prawo pracy

Odsuwają się w czasie zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców, których wprowadzenie jest wymagane tzw. dyrektywą o pracownikach sezonowych. Wprowadzenie nowych przepisów ma nastąpić dopiero w 2018...

MONITOR PRAWNY nr 5 - Prawo pracy

Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego podkreśla, iż ze względu na charakter umowy o zakazie konkurencji, skutki przejścia zakładu pracy w rozumieniu art. 231 k.p. nie obejmują praw i obowiązków...

MONITOR PRAWNY nr 5 - Prawo pracy

Korzystanie ze sprzętu prywatnego w celach służbowych określane jest mianem BYOD (Bring Your Own Device). Pomimo, że korzystanie ze sprzętu prywatnego w celach służbowych zostało uregulowane wyraźnie...

MONITOR PRAWNY nr 5 - Prawo bankowe i finansowe

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się długo wyczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest wdrożenie...

MONITOR PRAWNY nr 5 - Prawo spółek

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych. Spółka z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy. System teleinformatyczny. Podpis elektroniczny.

MONITOR PRAWNY nr 5 - Cyberbezpieczeństwo

Energy Expert Cyber Security Platform (EECSP), grupa ekspercka Komisji Europejskiej, opracowała obszerny raport dotyczący cyberbezpieczeństwa w sektorze energetycznym. Celem raportu jest ocena...

MONITOR PRAWNY nr 4 - E-commerce

UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające, którego przedmiotem są wzorce umów i regulaminy stosowane w ramach popularnego serwisu społecznościowego facebook.com przez spółkę Facebook Ireland Ltd.

MONITOR PRAWNY nr 4 - Informatyzacja i cyfryzacja administracji

Na stronie internetowej GIODO pojawiła się opinia dotycząca szyfrowania informacji przesyłanych pocztą elektroniczną oraz odpowiedniego zabezpieczenia infrastruktury. Kilka kwestii poruszonych w...

MONITOR PRAWNY nr 4 - Bankowość i finanse

Wprowadzenie szeregu rozwiązań służących zwiększeniu wiarygodności oceny zdolności płatniczej kontrahenta lub kondycji finansowej dłużnika, jak również skuteczności uzyskania zapłaty należności,...

MONITOR PRAWNY nr 4 - Cyberbezpieczeństwo

Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, opublikował dane za rok 2016 dotyczące korzystania z usług cloud computingu przez przedsiębiorstwa w UE.

MONITOR PRAWNY nr 4 - Cyberbezpieczeństwo

European Network and Information Security Agency (ENISA) opublikowała kolejny raport poświęcony szczegółowym zagadnieniom związanym z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie...

MONITOR PRAWNY nr 4 - Ochrona danych osobowych i ochrona informacji

16 grudnia 2016 i 7 marca 2017 GIODO zawarł porozumienia z PIIT oraz IAB Polska na rzecz polepszania ochrony danych osobowych w branży teleinformatycznej i internetowej. Celem jest efektywne...