Od Prezesów Od Prezesów

"Co było a nie jest nie pisze się w rejestr"

Podsumowanie roku 2008

Tradycyjnie pod koniec każdego roku oczekiwane są jego podsumowania.  Na tej podstawie starano się też formułować prognozy na nowy rok. Czy na rynku będzie łatwiej czy trudniej – czy możemy się spodziewać dalszego – najlepiej dwucyfrowego wskaźnika rozwoju. ...


Debata o infrastrukturze

3 listopada 2008 roku

W redakcji Dziennika WSJ Polska przy współpracy z Telekomunikacją Polską odbyła się debata "Którędy droga? O kierunkach rozwoju infrastruktury w Polsce".

Pełna relacja z debaty jest zamieszczona na witrynie Dziennika. tutaj zamieszczamy tylko wypowiedzi Prezesa Izby.

PIIT: Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Minister Witold Drożdż przedstawił 3 paździenika 2008 roku publicznie oficjalną wersję Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do roku 2013. Opracowanie to zostało wykonane na podstawie wielu konsultacji społecznych, badań internautów, stanowisk i opinii wielu organizacji (również na podstawie Memorandum PIIT) oraz pracy Zespołu 25 - 20 osób, które przeanalizowały i złożyły w jedną całość ten dorobek. Ta wersja Strategii wydaje się atrakcyjna, sensowna i realizowalna. Oczywiście można mieć jeszcze do niej wiele własnych opinii i zastrzeżeń. Wiele też można byłoby ulepszyć i poprawić.

Rzeczywistość i Ambicje

18 września 2008 roku

Obecnie trwają prace Rządu nad opracowaniem Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach tych prac są prowadzone konsultacje środowiskowe. Jednym z takich miejsc prezentacji i dyskusji było Forum Teleinformatyki w Legionowie. Podczas tego Forum przedstawiłem swoją analizę problemów zastosowania technologii informacyjnych w społeczeństwie oraz prywatną wersję takiej - uproszczonej - strategii.

Wacław Iszkowski

Nowy wymiar komunikacji w Polsce

19 marca 2008 roku

Wywiad z Prezesem PIIT zamieszczony w dniu 19 marca na łamach „Future Communications - Nowy Wymiar Komunikacji”.

"Polski rynek teleinformatyczny jest w fazie rozwojowej. Wartość rynku informatycznego wynosi około 5 mld euro, a telekomunikacyjnego ponad 10 mld euro. Rosnąca gospodarka potrzebuje jeszcze nowych systemów teleinformatycznych – szczególnie w zarządzaniu działalnością firmy i obsługą klientów w małych i średnich przedsiębiorstwach." ....

Dr inż. Wacław Iszkowski
Prezes PIIT

O polskim rynku dla Pani Komisarz

14 marca 2008 roku

Z okazji pobytu w Polsce Pani Viviane Reding - Komisarz UE ds.społeczeństwa informacyjnego oraz mediów, na Konferencji "Komunikacja elektroniczna w XXI wieku" w imieniu środowiska, Prezes PIITzaprezentował stan polskiego rynku teleinformatycznego w 2008 roku.  Pani Komisarz z uwagą wysłuchała tej prezentacji i przekazała, że udzieli na nią odpowiedzi.

Krótkie podsumowanie 2007 roku

6 stycznia 2008 roku

W roku 2007 polski przemysł teleinformatyczny miał się nieźle.

Do siego roku.

 

Wacław Iszkowski
Prezes PIIT

Życzenia branży pod choinkę

Przyszedł nowy Rząd. Idą święta. Zanim firmy zaczną wysyłać – już chyba tylko przez Internet – życzenia świąteczne, w imieniu firm teleinformatycznych proszę nowy Rząd o spełnienie też naszych życzeń. A jest ich wiele.

[pełny tekst zyczeń został zamieszczony w piśmie Elektroniczna Administracja - zamieszczamy go też dalej na naszej witrynie]

Korzystając z okazji,  w imieniu firm teleinformatycznych, członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz swoim własnym składam wszystkim pracownikom administracji centralnej i lokalnej oraz samorządowej życzenia pogodnych Świąt oraz samych sukcesów w Nowym 2008 Roku w swojej działalności zawodowej oraz w życiu prywatnym.

Dr inż. Wacław Iszkowski
Prezes PIIT

Wywiad w WSJ z Prezesem PIIT

2 stycznia 2008 roku

W wydaniu "Wall Street Journal- dziennik finansowy" z dnia 2 stycznia 2008 roku Redaktor Marek Jaślan przeprowadził wywiad z Wacławem Iszkowskim, prezesem PIIT, pod tytułem "Podział to nie lekarstwo na wszystko". Tematem wywiadu była propozycja Prezesa UKE podzialu Telekomunikacji Polskiej na część hurtową i detaliczną.

Materiały zamieszczone w  WSJ w Dzienniku nie są publikowane w internecie, stąd też za zgodą redaktora zamieszczamy tekst wywiadu z Prezesem PIIT w postaci autoryzowanej dla Dziennika.

 

Ważne spotkanie organizacji NTA (EICTA)

24-25 października 2007 roku, Wilno

Przedstawiciele  16 organizacji gospodarczych (NTA) - członków EICTA z 12 państw Europy -  spotkali się na zaproszenie litewskiej organizacji InfoBalt aby rozmawiać o najpilniejszych problemach europejskich środowisk branży teleinformatycznej. Dyskutowano zarówno  o ochronie własności intelektualnej (IPR), problemie "Copyright Levies"  jak i realizacji dyrektywy o utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego.