Od Prezesów Od Prezesów

Koniec dostępu szerokopasmowego?

Wacław Iszkowski

Prezentacja pod tym tytułem, ale bez znaku zapytania miała zostać wygłoszona na VI Forum szerokopasmowym  - zdrowie jednak nie pozwoliło.

Zaniepokojonych chciałbym uspokoić, że nie zamierzam postulować wyłączenia dostępu do Internetu, chociaż sam od lekarza dostałem zalecenie - więcej spacerów a mniej Internetu. Taki tytuł miał na celi pobudzić do refleksji nad kilkoma stwierdzeniami, które dzisiaj są jak mantra powtarzane przez wielu bez głębszego zastanowienia się na ich sensem.

Nasza Polska Cyfrowa

Wacław Iszkowski

Wystąpienie to zostało przygotowane na sesję „Polska Cyfrowa" w ramach Konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 21 listopada 2009 roku, gdzie zostało podczas debaty omówione we fragmentach. Całość miała zostać odczytana na Konferencji Ewaluacyjnej Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 (ale z powodów zdrowotnych do tego nie doszło - stąd też tutaj szansa na zapoznanie się z tym tekstem).

Jesteśmy społeczeństwem informacyjnym

Wacław Iszkowski

W raporcie Digital Poland 2009 została zamieszczona skrócona wersja opracowania Prezesa PIIT o aktualnej sytuacji budowania społeczeństwa informacyjneog w Polsce. Tutaj zamieszczamy polską wersję tego opracowania.

Warszawa, 29 listopada 2009 roku

Jak bardzo istotne jest IT?

Wywiad z Wacławem Iszkowskim - Prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji zamieszczony w lipcowym numerze Computerworld.

Chcieliśmy uświadomić rządowi, że ten sektor ma duże znaczenie i trzeba się nad nim od czasu do czasu pochylić. Że ma także duże znaczenie gospodarcze, a nie liczy się tylko wówczas, gdy mówimy o społeczeństwie informatycznym. …

Pomóżmy im wyjść z szarej strefy

Puls Biznesu, 30.06.2009

Ministerstwo Finansów chce ścigać drobnych e-sprzedawców. Branża nawołuje: dajmy im szansę na legalizację. 
Walka z szarą strefą na portalach aukcyjnych stała się jednym z priorytetów resortu finansów. Jednak część handlujących w internecie zarabia naprawdę nieznaczne kwoty. Wacław Iszkowski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) ma zupełnie inny pomysł.

więcej w Pulsie Biznesu z dnia 30 czerwca 2009 roku.

E-mikroprzedsiębiorstwa nowa jakość w Gospodarce

IV Kongres Gospodarki Elektronicznej  był m.in okazją do powiedzenia i pokazania, na jakim etapie zmian w kierunku elektronicznej/cyfrowej/internetowej nowoczesności, znajduje się administracja w Polsce. 

Kongres zorganizował Związek Banków Polskich.

Prezentujemy wystąpienie Prezesa PIIT dr inż. Wacława Iszkowskiego, który zaproponował stworzenie w Polsce zupełnie nowej kategorii firm.

Problem z odtworzeniem , brak właściwych wtyczek flash
Wystąpienie Prezesa PIIT - E-mikroprzedsiębiorstwa


Więcej na: http://www.zbp.pl/site.php?s=MTMxMzk1Nzc=

O teleinformatyce

Głos w dyskusji na Zamku Ujazdowskim

Opracowanie to zostało przygotowane jako wstęp do dyskusji o kondycji polskiej teleinformatyki, i zostało w skrócie zaprezentowane na spotkaniu przedstawicieli teleinformatyki podczas Gali Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Informatyczne na Zamku Ujazdowskim w Warszawie dnia 15 maja 2009 roku

Wacław Iszkowski

Kompendium przykładów osiągnięć polskiej nauki informatyki

Opracowanie to zostało przygotowane dla Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego na podstawie wybranych osiągnięć polskiej informatyki prezentujących różne nurty i rodzaje działalności naukowo-badawczej. Nie dokonuje ono żadnej weryfikacji czy też porównania tych prac, ani też nie jest zamkniętym opracowaniem na ten temat. Celem jest ukazanie niektórych z uznanych w świecie osiągnięć polskiej informatyki, które powinny być promowane władzom administracyjnym, przedstawicielom przemysłu teleinformatycznego oraz społeczeństwu.

Wacław Iszkowski

Członek Komitetu Informatyki PAN

Warszawa, 15 maja 2009 roku

Cenne referencje

Felieton

Od wieków listy polecające były najważniejszym kryterium  w podjęciu decyzji o zatrudnieniu osoby lub wyborze dostawcy. Referencje - najlepiej od uznanych i szanowanych osób - są również i dzisiaj ważnym elementem w ocenie rzetelności kandydatów i oferentów. Każda firma z pietyzmem kolekcjonuje listę swoich zadowolonych klientów oraz ich opinie, prezentując ją w ofertach. Naturalnym jest, że w opiniach są zamieszczane wypowiedzi wyrażane przez szefów instytucji, którzy najlepiej mogą wyważyć poziom oceny dostarczonego produktu lub wdrożenia.

Czy powinno się w Europie patentować oprogramowanie?

Po Konferencji Urzędu Patentowego

Urząd Patentowy musi się znowu zmierzyć z problemem patentowania oprogramowania. Na Konferencji przygotowanej przez Urząd głównie dyskutowali prawnicy. W imieniu informatyków spróbowalem zebranym przedstawić rozumienie programu komputerowego, czyli przekazać zebranym czym jest ten program, który ma być lub nie patentowalny.

W załączeniu przedstawiam esej próbujący odpowiedź na pytanie z tytułu.

Wacław Iszkowski

03*03=09