Od Prezesów Od Prezesów

Teleinformatyka (ICT) w czterach obszarach

Mówiąc o teleinformatyce warto wskazać jeden z czterech jej obszarów - profesjonalny, socjalny, użytkowy lub badawczo-rozwojowy. Ten naturalny podział został opisany w artykule Waclawa Iszkowskiego zamieszczonym w 5-tym numerze Czasu Informacji.

Podsumowanie polskiego rynku teleinformatycznego

Rok 2010

W roku 2010 odnotowaliśmy:

  • wzrost wartości rynku po kryzysie lat ubiegłych,
  • wzrost ilościowy i jakościowy rynku konsumenckiego,
  • pojawienie się funkcjonalnie nowych produktów teleinformatycznych,
  • wykorzystano smarfony do sprawnej realizacji spisu rolnego,
  • uruchomiono program e-bibliotek
  • zwiekszyła się liczba użytkowników laptopów i szybszego dostępu do internetu,
  • politycy zaczęli widzieć w teleinformatyce istotny wpływ na społeczeństwo.

 

Oczywiście mogłoby by być lepiej, ale liczymy, że tak będzie w tym roku.

Zarząd PIIT

Rozmowa o rynku telekomunikacyjnym

28.12.2010, RPKOM

W wydaniu internetowym rpkom rozmowa z Wiceprezesem PIIT Jerzym Sadowskim oraz Członkiem Zarządu KIGEiT Eugeniuszem Gacą o aktualiach rynku telekomunikacyjnego - "Kiedy zobaczymy projekt nowelizacji". Zapraszamy >>>

Wigilia przed nową dekadą

w dniu 24 grudnia 2010 roku

I cóż to był za rok! ...

Michał Jaworski, Wiceprezes PIIT - filozoficznie o naszym istnieniu tutaj w tym czasie....

Jakość informacji w Internecie

Na portalu web.gov.pl został zamieszczony wywiad z Prezesem PIIT na temat "Jakości informacji w internecie".

14 czerwca 2010 roku

Digital Europe

dzisiaj i jutro w Europie

W Europie na salonach już nie mówi się o Społeczeństwie Informacyjnym, ale o Digital Society, bo wszystko ma być digital. Mamy więc program rozwoju zastosowań teleinformatyki - Digital Agenda. zawierającym program rozwoju jednolitego europejskiego rynku internetowego - Single Digital Market. Nasza organizacja europejska (EICTA) przyjęła nazwę DIGITALEUROPE, a w Polsce mamy Zespół rządowy do spraw rozwoju teleinformatyki - Polska Cyfrowa.

Wpływ wulkanów na rynek teleinformatyczny

Wczoraj, jutro a może pojutrze

Ograniczenie ruchu lotniczego nad Europą też wpłynęło na funkcjonowanie firm informatycznych i elektronicznych działających na naszym kontynencie oraz funkcjonujących jako przedsiębiorstwa o charakterze globalnym.

W wielu firmach nastąpiło zablokowanie kluczowych pracowników,  w tym członków Zarządu w czasie podróży służbowych w ich tymczasowych miejscach pobytu oraz wstrzymanie ich aktywności w relacjach biznesowych. Wiele z planowanych spotkań musiało zostać odwołanych. 

 Powyższe opracowanie powstało na podstawie wypowiedzi członków Izby. Mariusz Tomaka, Wacław Iszkowski

Internet w służbie ludzkości

Wacław Iszkowski

Na Konferencji Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Władysława Stasiaka w dyskusji o Granicach Wolności w Internecie, wygłosiłem referat na temat "Internet w służbie ludzkości" prezentując jego zalety i wady w tym kontekście.

Róbmy swoje!

Wacław Iszkowski

Nie zawracajmy sobie głowy budową społeczeństwa informacyjnego jako wysublimowanej idei tworzenia człowieka nowych czasów. Nie jesteśmy bowiem w stanie pokonać mentalności lat poprzednich, szczególnie w starszym pokoleniu.

Tekst ten został opublikowany w Computerworld (Nr 47-48/880 z 22 grudnia 2009 roku) podsumowującym 20 lat rozwoju branży informatycznej w Polsce.

Powstanie Społeczeństwa Informacyjnego

Reminiscencje po spotkaniu z Premierem

Warto zapamiętać dla historii datę  - piątek 5 lutego 2010 roku - jako dzień, w którym powstało w Polsce Społeczeństwo Informacyjne, przy czym sam termin „powstało" należy rozumieć dwojako - jako istotny dzień początku oraz jako akcję sprzeciwu.

W tym dniu odbyło się pierwsze spotkanie internautów z Premierem Donaldem Tuskiem.... 


Komunikat na witrynie Premiera

Wystąpienie Prezesa PIIT – Debata w KPRM