Od Prezesów Od Prezesów

PIIT: "Działać dla wspólnego dobra" - wywiad Prezesa Izby dla Telko.in

[27.09.2016] TELKO.in - Działać dla wspólnego dobra - wywiad Prezesa Izby

"Rutynowa współpraca z administracją centralną, poprawa wizerunku polskiej branży teleinformatycznej i wciągnięcie członków do intensywniejszej współpracy na wspólną rzecz – to trzy podstawowe cele, jakie stawia sobie Ireneusze Piecuch, powołany przed wakacjami prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Choć mówi o „kontynuacji", to już samo jego powołania na stanowisko przed 23 lata zajmowane przez inną osobę stanowi nieledwie „rewolucję" dla jednej z najważniejszych branżowych organizacji.".

Więcej: http://www.telko.in/dzialac-dla-wspolnego-dobra