Organy Izby Organy Izby

Organy Izby

[18.03.2011]

Organami Izby są:

 • Zgromadzenie Członków Izby,
   
 • Organy Wybieralne, w tym:
  • Rada Izby,
  • Komisja Rewizyjna,
  • Sąd Koleżeński.
    
 • Zarząd.
   

 

Informacje dotyczące Władz PIIT w kadencji 2009-2011 zostały przeniesione do Archiwum