Eksperci PIIT Eksperci PIIT

Lista Ekspertów PIIT

[11.10.2016]

Mariusz Busiło
Ekspert w zakresie problematyki pól elektromagnetycznych PEM"

Info

Radosław Chmura
Ekspert w zakresie prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji"

Info

Paweł Henig
Ekspert w obszarze "systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji"
 
Dr inż. Wacław Iszkowski
Ekspert w obszarze "przemysłu teleinformatycznego"
Info
 

Jolanta Jaworska
Ekspert w zakresie „edukacji i współpracy biznes/uczelnie, zarządzania zasobami ludzkimi oraz pomocy publicznej dla inwestorów"

Info

Jakub Lewandowski
Ekspert w zakresie „prawa własności intelektualnej oraz ochrony informacji prawnie chronionych"

Info

Marek Lipski
Ekspert w zakresie „problematyki pól elektromagnetycznych PEM"

Info

Robert Masiąg
Ekspert w zakresie „inteligentnych sieci energetycznych Smart Grid"

Info

Piotr Mękarski
Ekspert w zakresie „ochrony środowiska"

Info

Artur Miękina
Ekspert w zakresie „identyfikacji, uwierzytelniania i podpisu elektronicznego"

Info

Prof. Jerzy Mikulski
Ekspert w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych ze szczególnym uwzględnieniem systemów kolejowych

Info

Tomasz Polichnowski
Ekspert w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych w zakresie ruchu drogowego

Info

Michał Rogalski
Ekspert w zakresie „prawa zamówień publicznych"

Info

Andrzej Ruciński
Ekspert w zakresie identyfikacji, uwierzytelniania i podpisu elektronicznego

Info

Piotr Rutkowski
Ekspert w obszarze współpracy z sektorem energetycznym                 

Info

Jerzy Sadowski
Ekspert w zakresie „regulacji rynku telekomunikacyjnego"

Info

mec. Mikołaj Sowiński
Ekspert w zakresie „prawa autorskiego i pokrewnych w nowych technologiach, usług świadczonych drogą elektroniczną, prawa reklamy, nieuczciwej konkurencji"

Info

mec. Marek Szydłowski
Ekspert w zakresie „rynku mediów elektronicznych"

Info

Michał Tabor
Ekspert w zakresie „identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego"

Info

mec. Maciej Wroński
Ekspert w zakresie „inteligentnych systemów transportu (IST)"

Info

Tomasz Zalewski
Ekspert w obszarze ochrony własności intelektualnej

Info

Janusz Żmudziński
Ekspert w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego

Info