Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza PIIT

[05.01.2011]

Izba w ramach działalności gospodarczej oferuje:

 • organizowanie szkoleń, konsultacji i doradztwa marketingowego, ekonomicznego, finansowego i technologicznego;
 • organizowanie spotkań i konferencji z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych;
 • organizowanie konferencji z udziałem przedstawicieli organizacji międzynarodowych;
 • prowadzenie działań promocyjnych, takich jak: organizacja giełd, wystaw i targów oraz misji handlowych  w kraju oraz za granicą;
 • gromadzenie informacji, opracowywanie i rozpowszechnianie analiz, syntez i raportów dotyczących funkcjonowania rynku informatycznego i telekomunikacyjnego w Polsce oraz za granicą;
 • doradztwo w zakresie rynku teleinformatycznego;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;

Działalność gospodarcza Izby jest prowadzona w sposób nie kolidujący z interesami członków Izby.

Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany w całości na działalność statutową.

 

W latach 2008 - 2009 w ramach działalności gospodarczej zorganizowano:

 • 2 konferencje TeraForum
 • 6 konferencji tematycznych
 • 4 seminaria
 • 1 warsztat nt. Porozumienia TP-UKE
 • Zrealizowano 2 Raporty OVUM  łącznie z Debatą nt. „Rozliczeń międzyoperatorskich na rynku telefonii mobilnej w Polsce"

 

 W roku 2010 w ramach działalności gospodarczej zorganizowano:

 • 2 konferencje dot. przyszłości usługi powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE oraz konferencja połączona z Debatą
 • 3 warsztaty tematyczne (dot. zagadnień regulacyjnych)
 • Delegacja Firm IT z Misją do Chin (w ramach wizyty rządowej)
 • Delegacja Firm IT na Lubelszczyznę na zaproszenie Europoseł Leny Kolarskiej-Bobińskiej (dot. przedstawienia możliwości inwestycyjnych w rejonie)