Biuro Izby Biuro Izby

Pracownicy

[05.01.2011]

Dyrektor Biura PIIT:
Pracownicy Biura:
 • Marzenna Gurgul
  Sekretarz Zarządu i Rady PIIT

 

 • Magda Kamińska
  Specjalista ds. projektów

 

 • Beata Śmiałkowska
  Sekretarz Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych
 • Jolanta Trojanowska
  Specjalista ds. finansowo-księgowych

 

 • Monika Adamczyk
  Specjalista ds. kontaktów z firmami

 
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 • ul. Kruczkowskiego 8 (Budynek Nordic Park - VII piętro)
 • 00-380 Warszawa
 • Tel.: 22 628 22 60, 22 628 24 06
 • Biuro PIIT: 691 119 555
 • Fax: 22 628 55 36
 • biuro@piit.org.pl
 • Kontakt dla mediów: media@piit.org.pl
 • REGON: 010220521
 • NIP: 526-12-89-338
 • Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie
 • 65 1240 6175 1111 0000 4573 4520
 • KRS: 0000130600, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy