Lista arbitrów Lista arbitrów

Dr Dariusz Adamski

Prowadził badania naukowe w najbardziej renomowanych uczelniach w Europie i Stanach Zjednoczonych, w tym na Uniwersytecie Harvarda (jako stypendysta Fundacji Fulbrighta). Obszernie publikował w...

Profesor Janusz Barta

Wykształcenie Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Adminitracji, magister 1970 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, doktor 1977 Uniwersytet Jagielloński, Wydział...

Radca prawny Dr Karol Dobrzeniecki

Jako teoretyk i filozof prawa zaangażowany w europejskie inicjatywy badawcze i popularyzatorskie w zakresie informatyki prawniczej i prawa technologii informacyjnych, takie jak m.in. LEFIS (Legal...

Dr Bogdan Fischer

Wykształcenie: doktor prawa, radca prawny; Uniwersytet Jagielloński Doświadczenie zawodowe: od 04.2000 r. "M. Łukowicz i Partnerzy - Kancelaria Prawnicza", Spółka...

Dr Damian Flisak

Dr Damian Flisak , radca prawny, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, mediator, obecnie współpracownik kancelarii Wardyński i Wspólnicy, wcześniej pracował dla innych kancelarii...

Radca prawny Włodzimierz Głowacki

Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe 1994- 2000/ Asystent w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,...

Radca prawny Szymon Gogulski

Wykształcenie: Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, 1989-1994 University of Sheffield, Law Department 1993 aplikacja radcowska, 1995-1998, radca prawny od 1998 Języki: polski - ojczysty ...

Dr hab. Katarzyna Grzybczyk

Wykształcenie: 1992 r. - ukończony Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 1994 r. - ukończenie Studiów Podyplomowych w Międzyuczelnianym Instytucie Prawa Własności...

Radca prawny Rafał Golat

Radca prawny w Departamencie Prawno-Organizacyjnym Ministerstwa Kultury (pracuje w Ministerstwie Kultury od 1994 r.). Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu...

Dr Michał Jackowski

Adwokat, od 2009 roku partner Adwokackiej Spółki Partnerskiej Grzybkowski & Guzek Od 2007 roku doktor nauk prawnych, specjalność prawo konstytucyjne. Specjalista w zakresie: ...