Komitet KZSP Komitet KZSP

PIIT: Uwagi do projektu rozp. PRM ws. zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania

Izba w odpowiedzi na pismo Prezesa UZP  z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym...

PIIT: Opinia do projektu Rozp.RM ws użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

W opinii PIIT zastosowanie środków komunikacji elektronicznej wiąże się ściśle z informatyzacją całego procesu polegającą na stworzeniu systemu e-Zamówienia. Konieczne będzie wdrożenie rozwiązań...

PIIT: Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadzilo publiczną prezentację projekt e-Zamówienia

10 lutego 2017 roku, w Ministerstwie Cyfryzacji przeprowadzono publiczną prezentację projekt e-Zamówienia. Podczas spotkania przedstawiciel UZP p. Arkadiusz Koperski zaprezentował założenia systemu

PIIT Poleca: Artykuł na temat "Wzorcowych Klauzul".

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji poleca artykułu mec. Xawerego Konarskiego i Agnieszki Wachowskiej na temat „Wzorcowych Klauzul". źródło: Miesięcznik Zamówienia Publiczne DORADCA Nr 12/2016

PIIT: Relacja z Webinarium Pzp z dnia 25 stycznia 2017 r.

W dniu 25 stycznia 2017 roku odbyło się pierwsze z cyklu webinariów poświęconych nowelizacji Prawa zamówień publicznych pt.: „Nowe (stare?) przesłanki wykluczenia z uwzględnieniem zasad wykazywania...

PIIT: Webinarium z cyklu Pzp "Nowe (stare?) przesłanki wykluczenia z uwzględnieniem zasad wykazywania ich braku w oparciu o formularz JEDZ"

Zapraszamy Państwa na webinarium z zakresu Prawa zamówień publicznych poświęcone zmianom wprowadzanym przez ustawę z 22 czerwca 2016 r. Temat: „Nowe (stare?) przesłanki wykluczenia z uwzględnieniem...

PIIT: Nowy serwis PIIT "ZP w sieci"

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji uznała za celowe uruchomienie dla swoich członków specjalistycznego serwisu, który spośród tysięcy informacji, będzie wybierał te najbardziej dla nich...

PIIT: Stanowisko do drugiej części Wzorcowych klauzul w umowach IT

W dniu 18 listopada 2016 r. do Ministerstwa Cyfryzacji Izba złożyła Stanowisko do drugiej części Wzorcowych klauzul w umowach IT.

PIIT: Stanowisko ws. Wzorcowych klauzul w umowach IT

W dniu 7 września 2016 r. Do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Stanowisko ws. Wzorcowych klauzul w umowach IT.

PIIT: Opinia do projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju otrzymanych w ramach konsultacji dot. ustawy PZP

Izba przekazała swoją Opinię PIIT do projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju otrzymanych w ramach konsultacji z Urzędu Zamówień Publicznych dot. ustawy Prawo zamówień publicznych:  Projekt...

PIIT: Opinia do projektu ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

Do Ministerstwa Rozwoju, Izba złożyła Opinię do projektu ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi, przedstawiając uwagi ogólne i szczegółowe.

PIIT: Opinia do projektu nowelizacji ustawy Pzp (druk 366)

Do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, Izba złożyła Opinię do projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych (druk Sejmowy nr 366)

PIIT: List dot. zapisu (e-dokumenty) w nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Izba złożyła dodatkowe uwagi do nowelizacji ustawy Pzp dot. zapisu zwolnienia dla zamówień dot. wytwarzania i dystrybucji dokumentów, wydruków, druków oraz znaków akcyzy zamówień

PIIT: Opinia dot. wprowadzenia definicji nowego pojęcia "elektroniczne środki komunikacji"

Definicja tego nowego pojęcia stanowi luźne połączenie definicji „Środków elektronicznych" wprowadzonej we wdrażanej Dyrektywie 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień...

PIIT: Stanowisko izb branżowych ws nowelizacji PZP - zamówienia in-house

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji dostrzegając poważne zagrożenie wynikające z projektowanych zmian w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień in-house, uznała za...

PIIT: Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

PIIT przekazała w ramach konsultacji do Ministerstwa Rozwoju swoją Opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Izba z zadowoleniem przyjmuje fakt, że konsultowany...

PIIT: Opinia do wzoru umowy dotycazącej realizacji projektu logicznego Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych Izba złożyła swoją Opinię dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

PIIT: Przetarg na e-Zamówienia bez unijnego dofinansowania. Zabrakło projektu.

Przekazujemy poniżej w linku artykuł Gazety Prawnej: Przetarg na e-Zamówienia bez unijnego dofinansowania. Zabrakło projektu. Projekt stworzenia systemu do przeprowadzania przetargów w...

PIIT Komitety: Nowe projekty ustaw związane z PZP

W lipcu Urząd Zamówień Publicznych przekazał do Stałego Komitetu Rady Ministrów projekt nowej ustawy – Prawo zamówień Publicznych oraz nowy projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub...

PIIT Komitety: Spotkanie Komitetu KZSP, 22 czerwca 2015 w godz. 13.00-16.00

W związku z projektem nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przekazanymi do UZP uwagami PIIT (w załączeniu), a także koniecznością intensywniejszego włączenia się Członków Komitetu KZSP w...

PIIT: Propozycja zmiany brzmienia poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 1653)

Izba przekazała do Podkomisji Sejmowej propozycję zmiany brzmienia poprawki wymienionej w art. 1 pkt 7 lit. b projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr...