Komitet KUD Komitet KUD

PIIT: List do MF o wyjaśnienia dotyczące sposobu interpretacji zapisów ustawy o grach hazardowych w kontekście organizacji loterii promocyjnych

Izba wystąpiła do Ministra J. Kapicy Podsekretarza Stanu w MF o wyjaśnienia dotyczące sposobu interpretacji przez Dyrektorów Izb Celnych zapisów ustawy o grach hazardowych w kontekście...

PIIT: Uwagi Uzupełniające do drugiej części Wzorcowych klauzul (chmura)

W dniu 7 grudnia 2016 roku, do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Uwagi Uzupełniające do drugiej części Wzorcowych klauzul w umowach IT, dotyczących umowy wdrożeniowej wraz usługami utrzymania...

PIIT: Uwagi do dokumentu "Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych"

W dniu 5 grudnia 2016 roku do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Uwagi do dokumentu "Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych".

PIIT: Wniosek do MF o podjęcie działań dla ustabilizowania oraz racjonalizacji praktyki stosowania ustawy o grach hazardowych

PIIT wystąpiła do MF z wnioskiem w zakresie o podjęcie działań zmierzających do ustabilizowania oraz racjonalizacji praktyki stosowania przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach ...

PIIT Komitety: MF - odp. na zgłoszenie i Uwagi PIIT do prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych

Izba otrzymała z Ministerstwa Finansów odpowiedź na Uwagi PIIT ws. prac nad projektem nowelizacji ustawy o grach hazardowych....

PIIT: Uwagi do nowelizacji ustawy o grach hazardowych (projekt z dnia 29.05.2014)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, Izba przekazała do Departamentu Podatku Akcyzowego i Gier Ministerstwa...

PIIT: List do MF o wyjaśnienia dotyczące sposobu interpretacji zapisów ustawy o grach hazardowych w kontekście organizacji loterii promocyjnych

Izba wystąpiła do Ministra J. Kapicy Podsekretarza Stanu w MF o wyjaśnienia dotyczące sposobu interpretacji przez Dyrektorów Izb Celnych zapisów ustawy o grach hazardowych w kontekście...

PIIT: Spotkanie Komitetu KUD [12.08.2011 godz. 14.00]

Szanowni Państwo,   Raz jeszcze zapraszam na spotkanie Komitetu, które odbędzie się 12 sierpnia br. (piątek) o godzinie 14.00. Spotkanie będzie poświęcone...

PIIT: Pismo Prezesa UOKiK w sprawie propozycji zmian w Rejestrze klauzul niedozwolonych (po spotkaniu 10.06.2011)

Izba po spotkaniu 10.06.2011, otrzymała pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które dotyczy konsultacji zmian w funkcjonowaniu Rejestru klauzul niedozwolonych. ...

PIIT KOMUNIKAT: Kodeks Jakości Świadczonych Usług Dodanych

Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, po zapoznaniu się z odpowiedzią Urzędu Konkurencji i Konsumentów na pytanie PIIT - „ czy zobowiązanie sygnatariuszy Kodeksu Jakości...

PIIT: List do UOKiK ws usług o podwyższonej płatności - SMS Premium Rate

PIIT przekazała do Prezesa UOKiK pismo wraz z Kodeksem Jakości Świadczonych Usług  Dodanych z prośbą o pomoc w rozstrzygnięciu istotnej dla rynku telekomunikacyjnego sprawy dot: zasad...

PIIT występuje do RCL ws projektu nowelizacji rozporządzenia Copyright Levies

PIIT wystąpiła do RCL ws  projektu nowelizacji  rozporządzenia MKiDN dot:  określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalenia utworów oraz opłat od tych...

PIIT: KUD - Spotkanie Komitetu - Kodeks cd.

Szanowni Państwo, Zapraszam na spotkanie kończące pisanie Kodeksu. ...

KUD

Komitetu Usług Dodanych (KUD) zajmujący się stymulowaniem wzrostu wartości rynku usług typu „Premium Rate”.   Podczas spotkania...

PIIT: List w sprawie wyłudzeń za pośrednictwem Premium Rate SMS

PIIT przekazała odpowiedź na list Prezes UKE dotyczący wzrastającej liczby doniesień o przypadkach wyłudzeń za pośrednictwem Premium Rate SMS.

PIIT: List w sprawie Komitetu KUD

W odpowiedzi na pismo z 5 sierpnia 2010 roku pragniemy we wstępie poinformować, że spółka Via Entertainment Sp. z o.o. nie jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. ...

PIIT: Spotkanie Komitetu KUD

Do Izby wpłynęło pismo z UOKiK (w załączeniu). O kolejnych akcjach, którymi interesuje się Urząd z pewnością Państwo wiecie. ...

PIIT: Notatka po spotkaniu KUD

10 września 2009 roku dyskutowaliśmy o informacjach medialnych, które mogą powodować negatywny obraz usług premium rate (PR) w społeczeństwie. ...

Uwagi PIIT: do projektu zmiany ustawy o grach i zakładach wzajemnych - VAT_SMS

Izba przekazała do Ministerstwa Finansów  Uwagi PIIT  dotyczące projektu zmiany ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Uwagi dotyczą problemu opodatkowania usługi telekomunikacyjnej...

Odbyło się pierwsze założycielskie posiedzenie Komitetu Usług Dodanych (KUD)

W dniu 30 października 2008 r.  zgodnie z decyzją Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odbyło się pierwsze założycielskie posiedzenie Komitetu Usług Dodanych (KUD) .