Komitet KWIRC Komitet KWIRC

PIIT Komitety: Ukonstytuował się Komitet Własności Intelektualnej i Rozwoju Cyfrowego (KWIRC)

23 października 2015 roku odbyło się w siedzibie PIIT spotkanie wyborcze Komitetu Własności Intelektualnej i Rozwoju Cyfrowego (KWIRC). Akces do Komitetu złożyło dotychczas 15 firm, w spotkaniu...

PIIT: Stanowisko izb samorządu gospodarczego mediów i telekomunikacji ws. projektu nowelizacji ustawy abonamentowej

PIIT oraz Izby samorządu gospodarczego, zrzeszające m.in. operatorów rozprowadzających programy telewizyjne zwróciły się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o zaniechanie...

PIIT: Webinarium PIIT & GIODO: Zaproszenie do Webinarium dot. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

PIIT: List polskich organizacji branżowych do Komisji Europejskiej ws. rozporządzenia zastępującego tzw. Dyrektywę ePrivacy

Na początku stycznia organizacje branżowe; Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy IAA Polska,...

PIIT: Wystąpienie do MC ws swobodnego przepływu danych (free Flow of data)

W świetle ostatnich wypowiedzi niektórych europejskich rządów, które chcą ograniczyć swobodę przepływu danych, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT], w imieniu polskiego sektora...

PIIT: Uwagi Uzupełniające do drugiej części Wzorcowych klauzul (chmura)

W dniu 7 grudnia 2016 roku, do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Uwagi Uzupełniające do drugiej części Wzorcowych klauzul w umowach IT, dotyczących umowy wdrożeniowej wraz usługami utrzymania...

PIIT: Zaproszenie na 1 webinarium z cyklu Forum Ochrony Danych Osobowych

Już 8 grudnia 2016 r. o godz. 9.30 zapraszamy na 1.Webinarium z cyklu Forum Ochrony Danych Osobowych poświęcone zmianom wprowadzanym przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO).

PIIT: Wystąpienie do Min. Cyfryzacji ws skargi T-670/16 dot. Privacy Shield

W związku z opublikowaniem w dniu 7 listopada 2016r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej informacji dotyczącej skargi w sprawie T- 670/16 wspólnie z Konfrederacją Lewiatan zwracamy się do Ministra...

PIIT: Stanowisko dot. propozycji modernizacji prawa autorskiego przedstawionych przez KE

W dniu 14 października 2016 r., do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Izba złożyła Stanowisko do Komunikatu KE dot. propozycji modernizacji prawa autorskiego.

PIIT: Stanowisko w konsultacjach MKiDN dot. roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy

Izba przekazała swoje Stanowisko PIIT w konsultacjach dot. roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa...

PIIT: Uwagi do komunikatu KE-Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy. Szanse i wyzwania dla Europy

W ramach ogłoszonych konsultacji Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Uwagi do komunikatu KE Uwagi dot. Platform internetowych i jednolitego rynek cyfrowego. Szanse i wyzwania dla Europy.

PIIT: Uwagi do projektu nowelizacji Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

Zgodnie z ogłoszonymi przez MKiDN konsultacjami, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji złożyła Uwagi do projektu Dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych.

PIIT: Rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest w Sejmie (druk nr 546)

Informujemy, że 17 maja br. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk 546) - skierowanego do I czytania w Komisji Kultury i Środków Przekazu

PIIT: Konsultacje KE w sprawie rewizji dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

PIIT informuje, że Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie rewizji dyrektywy 2002/58/ z dnia 12 lipca 2002 r. o prywatności i łączności elektronicznej (e-privacy directive). Termin...

PIIT: Stanowisko ws konsultacji KE dot. europejskich ram prawnych w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej

Dziękując MKiDN za możliwość zabrania głosu w przedmiotowych konsultacjach, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji złożyła odpowiedzi na pytania objęte zakresem formularza konsultacyjnego....

PIIT: MKiDN rozpoczęło konsultacje nad projektem nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

W załączeniu przekazujmy link do otrzymanego w ramach konsultacji z MKiDN projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych -  uwagi i komentarze można przesyłać na adres ...

PIIT: MC informuje o aktualnym stanie prac nad ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych w UE

Jednocześnie Ministerstwo dziękuje za zaangażowanie w prace nad rozporządzeniem i dotychczasową współpracę przy wypracowywaniu polskiego stanowiska.

PIIT: Odpowiedzi w ramach konsultacji MKiDN oraz KE ws dyrektywy satelitarno-kablowej

Izba przekazał odpowiedzi na na pytania postawione w piśmie MKiDN dot. konsultacji społecznych prowadzonych w ramach Komisji Europejskiej przeglądu dyrektywy Rady Nr 93/83/EWG

PIIT: MAC-Konsultacje ws JRC - otoczenie regulacyjne platform internetowych, problematyka nielegalnych treści w Internecie

Szanowni Państwo , W imieniu T. Wierzbowskiej – Wiceprezes PIIT informujemy, że Komisja Europejska, realizując inicjatywy zapowiedziane w strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego , prowadzi...

PIIT: Komitety- podsumowanie spotkania KME/KOWI z dnia 04.08.2015

Dziękując obecnym na spotkaniu komitetów KME/KOWI, które odbyło się w dniu 4 sierpnia 2015 r. przesyłam podsumowanie naszych ustaleń ...