Komitet KOŚ Komitet KOŚ

MŚ: Uwagi PIIT do Rozporz. "w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie" zostały uwzględnione

Szanowni Państwo, informujemy, że uwagi PIIT do rozporządzenia „w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie” do ustawy „o gospodarce...

PIIT: MRiF rozporządzenie ws zasadniczych wymagań dot. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w see

Informujemy, że zostało opublikowane rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych...

PIIT: Konsultacje MR - przegląd dyrektywy 2011/65/UE tzw. RoHS

Informujemy o konsultacjach Ministerstwa Rozwoju dot. przeglądu dyrektywy 2011/65/UE tzw. RoHS. Termin uwag 7 listopada 2016 r.

IERC 2017: International Electronics Recycling Congress , January 17 - 20, 2017, Salzburg, Austria

16th International Electronics Recycling Congress IERC 2017 January 17 – 20, 2017, Salzburg, Austria

PIIT: Uwagi w konsultacjach proj. rozp. ws zasadniczych wymagań dot. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w see

Izba złożyła do Ministerstwa Rozwoju Uwagi w konsultacjach proj. rozporz. ws zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i...

PIIT: Ministerstwo Rozwoju publikuje zaktualizowany SzOOP 2014-2020

PIIT informuje, że 30 czerwca 2016 r. zatwierdzona została zaktualizowana wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.6). ...

PIIT: Komentarze ws komunikatu "Zamknięcie obiegu - plan działań UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym"

Poniżej przedstawiamy komentarze Izby przekazane do Ministerstwa Rozwoju w sprawie komunikatu "Zamknięcie obiegu - plan działań UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym". Kwestie, które zostały...

PIIT: Europejskie Partnerstwo Innowacji w dziedzinie surowców - wezwanie do składania zobowiązań

PIIT informuje, że Komisja Europejska ogłosiła kolejne „wezwanie do składania zobowiązań” (call for commitments)w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacji w dziedzinie surowców (European Innovation...

PIIT: MŚ - proj. rozp. ws wzoru wniosku o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzajacego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela

W ramach konsultacji środowiskowych Izba otrzymała do zoaponiowania projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego...

PIIT: Stanowisko Izb Gospodarczych: PIIT i KIGEiT do konsultacji projektu rozporządzenia Ministerstwa Środowiska ws. formularza rejestrowego, aktualizacyjnego i wykreślenia z rejestru

W dniu 31 sierpnia 2015 r. zostało złożone Stanowisko Izb Gospodarczych: PIIT i KIGEiT do konsultacji Ministra Środowiska do projektu rozporządzenia ws. formularza rejestrowego, aktualizacyjnego i...

PIIT: MG - Nowe konsultacje RoHS Annex III

Ministerstwo Gospodarki informuje o nowych konsultacjach “on-line” dotyczących dyrektywy RoHS Annex III. ...

PIIT Komitety: MG rozpoczęło konsultacje Projektu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

DO CZŁONKÓW KOMITETU KOŚ i Energia   Szanowni Państwo,   w imieniu P. Mękarskiego i M. Manieckiego – Przewodniczących Komitetu KOŚ i Energia informuję, że Ministerstwo Gospodarki...

Stanowisko PIIT ws. projektu ustawy "o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" - druk nr 3244

PIIT przekazała swoje stanowisko do Sejmu RP do projektu ustawy "o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" z 12 marca 2015 roku oznaczonego drukiem nr 3244.

PIIT: MG-Nabór do programu SWITCH ASIA II

We would like to bring to your attention the European Commission Call for Proposals SWITCH Asia II.

PIIT: MŚ - projekt rozp. ws rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Przekazujemy w linku otrzymany w ramach konsultacji z MŚ projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji...

PIIT Komitety: Projekt noweli ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw

Ministerstwo Gospodarki prowadzi prace nad projektem ustawy „o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz...

PIIT: GIOŚ opublikował raport za 2013 rok o funkcjonowaniu systemu ZSEE

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował raport za 2013 rok o funkcjonowaniu systemu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

PIIT: Stanowisko do projektu ustawy "o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" (wersja z maja 2014)

PIIT przekazała do Ministerstwa Środowiska swoje Stanowisko do projektu ustawy „o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (wersja z maja 2014) z prośbą o jego uwzględnienie w dalszych...

PIIT: Zaproszenie do przystąpienia do inicjatywy „Kodeks dobrych praktyk zużytego sprzętu”

Izba otrzymała zaproszenie od organizacji CECED Polska do przystąpienia do inicjatywy „Kodeks dobrych praktyk zużytego sprzętu”.

MŚ: Uwagi PIIT do Rozporz. "w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie" zostały uwzględnione

Szanowni Państwo, informujemy, że uwagi PIIT do rozporządzenia „w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie” do ustawy „o gospodarce...

PKN: Konsultacje nt wymagań dotyczących gromadzenia, logistyki i przetwarzania ZSEE

W związku z konsultacjami PKN - prosimy o zaopiniowanie poniższego dokumentu, ponieważ w KT 303 nie ma specjalistów w dziedzinie „gospodarowania elektroodpadami”. prPN-prEN 50625-1E ...