Komitet KODO Komitet KODO

PIIT: Stanowisko w sprawie projektu części przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

W dniu 10 kwietnia 2017 roku do Ministerstwa Cyfryzacji Izba złożyła Stanowisko PIIT w sprawie projektu części przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.