Komitet KLIK Komitet KLIK

MAiC: Konsultacje projektu rozp. ws zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy projekt rozp. MAiC ws zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług...

PIIT: Uwagi do projektu ustawy w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacji

Izba przekazała w ramach konsultacji do Ministerstwa Rozwoju swoje Uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich...

PIIT: Webinarium z cyklu Pzp "Nowe (stare?) przesłanki wykluczenia z uwzględnieniem zasad wykazywania ich braku w oparciu o formularz JEDZ"

Zapraszamy Państwa na webinarium z zakresu Prawa zamówień publicznych poświęcone zmianom wprowadzanym przez ustawę z 22 czerwca 2016 r. Temat: „Nowe (stare?) przesłanki wykluczenia z uwzględnieniem...

PIIT: Wystąpienie do MC ws swobodnego przepływu danych (free Flow of data)

W świetle ostatnich wypowiedzi niektórych europejskich rządów, które chcą ograniczyć swobodę przepływu danych, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT], w imieniu polskiego sektora...

PIIT: Uwagi Uzupełniające do drugiej części Wzorcowych klauzul (chmura)

W dniu 7 grudnia 2016 roku, do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Uwagi Uzupełniające do drugiej części Wzorcowych klauzul w umowach IT, dotyczących umowy wdrożeniowej wraz usługami utrzymania...

PIIT: Uwagi do dokumentu "Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych"

W dniu 5 grudnia 2016 roku do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Uwagi do dokumentu "Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych".

PIIT: Zaproszenie na 1 webinarium z cyklu Forum Ochrony Danych Osobowych

Już 8 grudnia 2016 r. o godz. 9.30 zapraszamy na 1.Webinarium z cyklu Forum Ochrony Danych Osobowych poświęcone zmianom wprowadzanym przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO).

Webinarium Forum eIDAS_PL: podpisy serwerowe

Łatwość korzystania z podpisów elektronicznych była dotychczas wskazywana jako jeden z głównych powodów ich niewielkiego wykorzystania. Rozporządzenie eIDAS wprowadza możliwość stosowania serwerowych...

PIIT: Uwagi do Dokumentu MC- Metareguły i zasady budowy cyfrowych usług publicznych

W dniu 3 listopada 2016 r. do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Uwagi PIIT do Dokumentu Metareguły i zasady budowy cyfrowych usług publicznych.

PIIT: Konsultacje MRPiPS-nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego

Konsultacje MRPiPS-nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. oraz innych...

PIIT: MC- konsultacje dot. Koncepcji wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną

Ministerstwo Cyfryzacji konsultacjach przedstawia dokument dot. Koncepcji wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

PIIT: Opinia do projektu rozporządzenia MC ws krajowej infrastruktury zaufania

Izba przekazała swoją Opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie krajowej infrastruktury zaufania z dnia 12 września 2016 r., z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach...

PIIT: Uwagi do komunikatu KE dot. wzmacniania europejskiego systemu odporności cybernetycznej

PIIT złożyła Uwagi do komunikatu KE dot. wzmacniania europejskiego systemu odporności cybernetycznej oraz wspierania konkurencyjnego i innowacyjnego sektora bezpieczeństwa cybernetycznego.

PIIT: Stanowisko ws. Wzorcowych klauzul w umowach IT

W dniu 7 września 2016 r. Do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Stanowisko ws. Wzorcowych klauzul w umowach IT.

PIIT: Stanowisko do Założeń do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

PIIT złożyła Stanowisko do Założeń do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

PIIT: Uwagi do projektu rozporządzenia ws minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych

Izba przekazała do Ministerstwa Zdrowia swoje Uwagi w konsultacjach publicznych do projektu rozporządzenia ws minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację...

PIIT: Opinia do Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

W nawiązaniu do konsultacji społecznych Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Izba przekazała swoją Opinię w przedmiotowej sprawie, z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

PIIT: Uwagi do projektów rozporządzeń dot. ePUAP i profilu zaufanego

W dniu 16 czerwca 2016 roku, Izba złożyła Uwagi do projektów rozporządzeń Ministerstwa Cyfryzacji dot. ePUAP i profilu zaufanego.

PIIT: MZ - Konsultacje projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

W ramach konsultacji Ministerstwo Zdrowia przedstawia projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

PIIT: MC - Konsultacje roboczej wersji Europejskich Ram Interoperacyjności

Komitet programu ISA przy Komisji Europejskiej zaprosił Ministerstwo Cyfryzacji do zgłaszania uwag do roboczej wersji nowych Europejskich Ram Interoperacyjności (EIF).

PIIT: List do Ministra Finansów ws e-usług Służby Celnej

Wprowadzanie nowych e-usług Służby Celnej rujnuje sprawność procesów gospodarczych, prowadząc do poważnych szkód dla przedsiębiorców, konkurencyjności polskiej gospodarki w ramach UE oraz strat w...