Wydawca treści Wydawca treści

PIIT: Odbyło się Zebranie Założycielskie Komitetu Informatyzacji Szkolnictwa Wyższego [KISW]

27 stycznia 2016 r. Rada PIIT powołała nowy Komitet przy Izbie - Komitet Informatyzacji Szkolnictwa Wyższego [KISW], który będzie zajmować się tematyką budowania świadomości znaczenia rozwoju sektora...

PIIT: Uwagi do dokumentu "Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych"

W dniu 5 grudnia 2016 roku do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Uwagi do dokumentu "Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych".

PIIT: Uwagi do Komunikatu KE "Nowy europejski program na rzecz umiejętności" COM(2016)381

22 sierpnia 2016 r., Izba złożyła Uwagi do Komunikatu KE "„Nowy europejski program na rzecz umiejętności. Wspólne działania na rzecz wzmocnienia kapitału ludzkiego, zwiększenia szans na zatrudnienie i...

PIIT: Odbyło się Zebranie Założycielskie Komitetu Informatyzacji Szkolnictwa Wyższego [KISW]

27 stycznia 2016 r. Rada PIIT powołała nowy Komitet przy Izbie - Komitet Informatyzacji Szkolnictwa Wyższego [KISW], który będzie zajmować się tematyką budowania świadomości znaczenia rozwoju sektora...

PIIT: Ralacja ze spotkania Członków Komitetu KISW, 26.02.2016

Na posiedzeniu Członków Komitetu został wybrany Przewodniczący oraz zostały przedstawione ce i działania Komitetu.

PIIT: Zaproszenie na Spotkanie Założycielskie Komitetu "Informatyzacji Szkolnictwa Wyższego" (KISW) - 26 lutego 2016 g. 12.00

W dniu 27 stycznia 2016 r. Rada PIIT na swoim posiedzeniu powołała nowy Komitet „Informatyzacji Szkolnictwa Wyższego”(KISW), który będzie się zajmował tematyką budowania świadomości znaczenia rozwoju...