Komitet KENUP Komitet KENUP

PIIT: Ukonstytuował się Komitet E-identyfikacji i Nowoczesnych Usług Płatniczych (KENUP)

13 pździernika 2014 roku odbyło się spotkanie założycielskie nowopowołanego w Izbie Komitetu E-identyfikacji i Nowoczesnych Usług Płatniczych (KENUP). Akces do KENUP złożyło dotychczas 13...

PIIT: Uwagi Uzupełniające do drugiej części Wzorcowych klauzul (chmura)

W dniu 7 grudnia 2016 roku, do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Uwagi Uzupełniające do drugiej części Wzorcowych klauzul w umowach IT, dotyczących umowy wdrożeniowej wraz usługami utrzymania...

PIIT: Uwagi do dokumentu "Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych"

W dniu 5 grudnia 2016 roku do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Uwagi do dokumentu "Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych".

PIIT: Konsultacje MRPiPS-nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego

Konsultacje MRPiPS-nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. oraz innych...

PIIT: MC- konsultacje dot. Koncepcji wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną

Ministerstwo Cyfryzacji konsultacjach przedstawia dokument dot. Koncepcji wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

PIIT: Opinia do projektu rozporządzenia MC ws krajowej infrastruktury zaufania

Izba przekazała swoją Opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie krajowej infrastruktury zaufania z dnia 12 września 2016 r., z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach...

PIIT: Uwagi do projektu ustawy o Usługach Zaufania, Identyfikacji Elektronicznej

Do Ministerstwa Rozwoju, PIIT złożyła Uwagi do projektu ustawy o Usługach Zaufania, Identyfikacji Elektronicznej.

PIIT: Relacja z posiedzenia Członków KENUP w dniu 13.01.2016

Odbyło się kolejne posiedzenie Członków Komitetu E-identyfikacji i Nowoczesnych Usług Płatniczych [KENUP]. Obecni S.Cieśliński–Medien Service przewodniczący Komitetu, K.Piotrowski – Gemalto,...

PIIT: Relacja ze spotkania wyborczego Komitetu E-identyfikacji i Nowoczesnych Usług Płatniczych (KENUP)

5 listopada 2015 roku odbyło się w siedzibie PIIT spotkanie Komitetu E-identyfikacji i Nowoczesnych Usług Płatniczych (KENUP). Akces do Komitetu złożyło dotychczas 12 firm, w spotkaniu...

Udany warsztat "eIDAS w Polsce - nasza wizja wdrożenia i biznesu" w dniu 16 marca br.

Z inicjatywy Komitetu E-identyfikacji i Nowoczesnych Usług Płatniczych [KENUP] PIIT w dniu 16 marca br. odbyły się warsztaty poświęcone Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie...

Komitet KENUP PIIT: Warsztaty "eIDAS w Polsce - nasza wizja wdrożenia i biznesu" - zaproszenie do współpracy

Działający w Izbie Komitet E-identyfikacji i Nowoczesnych Usług Płatniczych (KENUP) planuje zorganizowanie w dniu 4 marca 2015 r. w Klubie Bankowca w Warszawie Warsztatu „eIDAS w Polsce – nasza wizja...

PIIT Komitety: Zaproszenie do prac Komitetu KENUP - Komitet E-identyfikacji i Nowoczesnych Usług Płatniczych

W imieniu Przewodniczącego Komitetu E-identyfikacji i Nowoczesnych Usług Płatniczych (KENUP), Biuro Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji przekazuje uzgodniony plan pracy Komitetu w okresie...

PIIT: Ukonstytuował się Komitet E-identyfikacji i Nowoczesnych Usług Płatniczych (KENUP)

13 pździernika 2014 roku odbyło się spotkanie założycielskie nowopowołanego w Izbie Komitetu E-identyfikacji i Nowoczesnych Usług Płatniczych (KENUP). Akces do KENUP złożyło dotychczas 13...