Wydawca treści Wydawca treści

PIIT: Ukonstytuował się Komitet Edukacji i Nowych Technologii [KENT]

24 marca 2016 roku odbyło się spotkanie założycielskie nowo powołanego w Izbie Komitetu Edukacji i Nowych Technologii [KENT]

PIIT: Stanowisko do projektu założeń ustawy o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej

W dniu 31 stycznia 2017 roku do Ministerstwa Cyfryzacji PIIT złożyła Stanowisko do projektu założeń do ustawy o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej.

PIIT: Uwagi do dokumentu "Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych"

W dniu 5 grudnia 2016 roku do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Uwagi do dokumentu "Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych".

PIIT: Uwagi Uzupełniające do drugiej części Wzorcowych klauzul (chmura)

W dniu 7 grudnia 2016 roku, do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Uwagi Uzupełniające do drugiej części Wzorcowych klauzul w umowach IT, dotyczących umowy wdrożeniowej wraz usługami utrzymania...

PIIT: Relacja ze spotkania Komitetu Edukacja i Nowe Technologie KENT, 4.10.2016

W dniu 4 października 2016 r. gościnnie w siedzibie Intel Technology odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Edukacja i Nowe Technologie [KENT].

PIIT: Uwagi do Komunikatu KE "Nowy europejski program na rzecz umiejętności" COM(2016)381

22 sierpnia 2016 r., Izba złożyła Uwagi do Komunikatu KE "„Nowy europejski program na rzecz umiejętności. Wspólne działania na rzecz wzmocnienia kapitału ludzkiego, zwiększenia szans na zatrudnienie i...

Komunikat do członków KENT: MEN powołał wojewódzkich koordynatorów innowacji w edukacji

Komunikat do członków KENT: MEN powołał wojewódzkich koordynatorów innowacji w edukacji

PIIT: Ukonstytuował się Komitet Edukacji i Nowych Technologii [KENT]

24 marca 2016 roku odbyło się spotkanie założycielskie nowo powołanego w Izbie Komitetu Edukacji i Nowych Technologii [KENT]