Komitet KE Komitet KE

PIIT Poleca: Kongres Energetyczny Forbes - Cena energii: rola rynku i państwa

Zapraszamy na V Kongres Energetyczny Forbesa, który odbędzie się 27 lutego 2014 (czwartek) o godz. 14.00 w Hotelu Marriott w Warszawie. Kongres będzie okazją do wymiany doświadczeń w...

PIIT: Opinia w przedmiocie praw i obowiązków samorządów gminnych przy wyborze sprzedawcy energii

W dniu 20 lutego 2017 roku do Podkomisji stałej ds. finansów samorządowych Sejmu RP, Izba złożyła Opinię w przedmiocie praw i obowiązków samorządów gminnych przy wyborze sprzedawcy energii w...

PIIT: Uwagi Uzupełniające do drugiej części Wzorcowych klauzul (chmura)

W dniu 7 grudnia 2016 roku, do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Uwagi Uzupełniające do drugiej części Wzorcowych klauzul w umowach IT, dotyczących umowy wdrożeniowej wraz usługami utrzymania...

PIIT: Uwagi do dokumentu "Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych"

W dniu 5 grudnia 2016 roku do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Uwagi do dokumentu "Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych".

PIIT: Stanowisko do Założeń do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

PIIT złożyła Stanowisko do Założeń do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

PIIT Komitety: Raport z XI Międzynarodowej Konferencji NEUF

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z XI Międzynarodowej Konferencji NEUF pt.: "Transformacja polskiej gospodarki poprzez energetykę i przemysł – efektywność, produktywność, dialog społeczny",...

PIIT Komitety: MG rozpoczęło konsultacje Projektu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

DO CZŁONKÓW KOMITETU KOŚ i Energia   Szanowni Państwo,   w imieniu P. Mękarskiego i M. Manieckiego – Przewodniczących Komitetu KOŚ i Energia informuję, że Ministerstwo Gospodarki...

PIIT Komitety: MG - nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne, umowy długoterminowe sprzedaży mocy i energii elektrycznej

Izba otrzymała w ramach konsultacji z MG projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców...

PIIT: Opinie i uwagi do projektu ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

Izba przekazała do Ministerstwa Gospodarki swoje opinie i uwagi do  projektu ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. PIIT z dużym zadowoleniem przyjmuje fakt zakończenia prac nad ...

PIIT Info: Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne

Poniżej informacja o najważniejszych planowanych zmianach dla polskiego systemu energetycznego: ...

PIIT Info: Informacja o najważniejszych planowanych zmianach dla polskiego systemu energetycznego - Projekt ustawy

Informacja o najważniejszych planowanych zmianach dla polskiego systemu energetycznego: Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo ochrony środowiska...

PIIT Info: VI Forum Gospodarczym "Energia i Środowisko"

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w VI Forum Gospodarczym  „Energia i Środowisko” organizowanym 11 grudnia 2012r. w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki,  w ramach Programu...

KE

Komitet „Energia” (KE) zajmuje się budowaniem relacji pomiędzy reprezentowanym w Izbie przemysłem teleinformatycznym a środowiskami energetyki i administracji...

PIIT: Po Spotkaniu Założycielskim Komitetu ENERGIA

10 lutego 2011 roku odbyło się Założycielskie Spotkanie Komitetu ENERGIA, zajmującego się budowaniem relacji pomiędzy reprezentowanym w Izbie przemysłem teleinformatycznym a środowiskami energetyki i...

Komitet "Energia"

Rada Izby 26 stycznia 2011 roku powołała Komitet „Energia” przy PIIT na wniosek Zarządu Izby z dnia 11 stycznia 2011 roku - zgodnie z Art. 18 pkt.1 lit. h. Statutu PIIT.