PIIT: Postulat PIIT & ITS Polska do MIiB dot. zmian w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym

Zgodnie z wnioskiem ze spotkania zorganizowanego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w dniu 7 listopada 2016 r. przy współudziale Stowarzyszenia ITS POLSKA, dotyczącego Ustawy Prawo o Ruchu...

PIIT: Uwagi Uzupełniające do drugiej części Wzorcowych klauzul (chmura)

W dniu 7 grudnia 2016 roku, do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Uwagi Uzupełniające do drugiej części Wzorcowych klauzul w umowach IT, dotyczących umowy wdrożeniowej wraz usługami utrzymania...

PIIT: Uwagi do dokumentu "Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych"

W dniu 5 grudnia 2016 roku do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Uwagi do dokumentu "Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych".

WAŻNE: Komitety: dot. postulatów za przywróceniem pierwotnego brzmienia ustawy o Ruchu Drogowym

Przewodnicząca Komitetu Ewa Wolniewicz-Warska zwraca się z prośbą o nadesłanie przesłanek merytorycznych przemawiających za przywróceniem pierwotnego brzmienia Ustawy o Ruchu Drogowym dotyczącego...

PIIT: artykuł "Fotoradarów nie ma, jest więcej wypadków i zabitych"

Przewodnicząca Komitetu ITS - przedstawia artykuł jako interesującą argumentację związaną z tematem ostatniego spotkania Członków Komitetu (19.09.2016).

PIIT: Relacja po spotkaniu Członków Komitetu ITS w dniu 19.09.2016

W dniu 19 września 2016 r. w siedzibie PIIT odbyło się kolejne spotkanie Członków Komitetu ITS

PIIT: Relacja z posiedzenia Członków Komitetu ITS w dniu 16.02.2016

W dniu 16 lutego odbyło się spotkanie Członków Komitetu ITS

PIIT Komitety: Polskie Drogi - Dodatek ITS - Wypowiedź Przewodniczącej Komitetu ITS

Zapraszamy do przeczytania dodatku do miesięcznika „Polskie drogi” poświęcony „Bezpieczeństwu ruchu drogowego i inteligentnym systemom transportowym ITS”, w którym zamieszczono wypowiedź...

PIIT & ITS podpisują Porozumienie o współpracy

28 maja 2014 roku podczas trwania VII Polskiego Kongresu ITS odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ze Stowarzyszeniem...

Porozumienie o współpracy AGH i PIIT

27 maja 2014 roku w Krakowie Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji podpisała Porozumienie o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ze strony...

PIIT: Odbyło się Zebranie Założycielskie Komitetu Inteligentne Systemy Transportowe [ITS]

6 grudnia 2013 r. Rada PIIT powołała nowy Komitet przy Izbie - Komitet Inteligentne Systemy Transportowe [ITS], który będzie się zajmować tematyką inteligentnego miasta i inteligentnych...

PIIT: Zaproszenie na Spotkanie Założycielskie Komitetu "Inteligentne Systemy Transportowe" ITS

W dniu 6 grudnia 2013 r. Rada PIIT na swoim posiedzeniu powołała nowy Komitet „Inteligentne Systemy Transportowe"(ITS), który będzie się zajmował tematyką inteligentnego miasta i...