Komitet Honorowy Komitet Honorowy

[10.12.2012]

 

 

 


Komitet Honorowy 20-lecia
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji


Patronat Honorowy:           

Janusz Piechociński   Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki
     
Michał Chrzanowski   Dyrektor NASK
Paweł Czajkowski   Przewodniczący Rady PIIT, Prezes HP Polska
Ireneusz Dąbrowski   b.Przewodniczący Rady PIIT, b.Dyrektor Generalny TechData
Prof. Krzysztof Diks   Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
Jan Dworak    Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Jerzy Dżoga   Sygnity
Magdalena Gaj   Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Adam Góral   Prezes Asseco
Wojciech Hałka   b.Wiceprezes PIIT, Dyrektor Instytutu Łączności
Wacław Iszkowski   Prezes PIIT
Andrzej Jabłoński    Prezes CPI
Stefan Kamiński   Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
Tomasz Klekowski   Prezes PZPPIiT Lewiatan
Lena Kolarska-Bobińska   Europoseł
Marek Kowalski   Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego PIIT
Robert Kwiatkowski   b.Prezes Zarządu TVP i Hawe
Prof. Jan Madey   Dyrektor Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskigo
Sławomir Majman   Prezes PAIiIZ, b.organizator Targów Komputer EXPO
Ireneusz Matusiak   Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych PIIT
Prof. Marian Noga   Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Waldemar Pawlak    Poseł, Promotor Informatyki  :-)
Prof. Stanisław Piątek   Uniwersytet Warszawski
Krzysztof Pietraszkiewicz   Prezes Związku Banków Polskich
Prof. Maciej Rogalski   b.Wiceprezes PIIT, Członek Zarządu T-Mobile Polska
Anna Sieńko   Dyrektor IBM Europe
Krzysztof Silicki   Doradca w NASK, Redaktor Naczelny „net forum"
Bożena Skibicka   b.Członek Sądu Koleżeńskiego PIIT
Anna Streżyńska   b.Prezes UKE. Przew.RN Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
Roman Szwed   Członek Rady Izby, Prezes ATM
Rafał Trzaskowski   Europoseł, Ekspert ds. europejskich
Maciej Witucki   Prezes Telekomunikacji Polskiej
Wojciech Wiewiórowski   Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych