PIIT: Stanowisko w konsultacjach kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017-2021

Izba przekazała do UKE Stanowisko PIIT w konsultacjach kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017-2021 z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Urzędu.

PIIT: Stanowisko izb samorządu gospodarczego mediów i telekomunikacji ws. projektu nowelizacji ustawy abonamentowej

PIIT oraz Izby samorządu gospodarczego, zrzeszające m.in. operatorów rozprowadzających programy telewizyjne zwróciły się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o zaniechanie...

Stanowisko ws przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych prac w latach 2017-2022 (wersja uzupełniona)

Izba przekazała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji swoje Stanowisko w konsultacjach w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych prac w latach 2017 – 2022, z prośbą o uwzględnienie w...

PIIT: MC-Raport z pilotażowych badań i analiz dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych

Przygotowanie raportu miało związek z opracowaniem i skierowaniem w 2016 roku do Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych...

PIIT: Stanowisko dotyczące reformy Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych

W dniu 17 lutego do Ministerstwa Cyfryzacji PIIT złożyła Stanowisko dotyczące reformy Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych.

PIIT: Stanowisko do projektu założeń ustawy o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej

W dniu 31 stycznia 2017 roku do Ministerstwa Cyfryzacji PIIT złożyła Stanowisko do projektu założeń do ustawy o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej.

PIIT: Webinarium PIIT & GIODO: Zaproszenie do Webinarium dot. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

PIIT: Stanowisko PIIT w sprawie funkcjonowania Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych

W dniu 19 stycznia 2017 roku do Ministerstwa Cyfryzacji Izba złożyła Stanowisko w sprawie funkcjonowania Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci...

PIIT: Uwagi do dokumentu "Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych"

W dniu 5 grudnia 2016 roku do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Uwagi do dokumentu "Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych".

PIIT: Uwagi do proj. rozp. MC ws. rocznej opłaty telekomunikacyjnej

W dniu 2 grudnia 2016 roku, do Ministerstwa Cyfryzacji w ramach ogłoszonych konsultacji, Izba złożyła Uwagi do projektu rozporządzenia ws. rocznej opłaty telekomunikacyjnej oraz terminów jej...

PIIT sygnatariuszem Porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji na rzecz rozwoju gospodarki elektronicznej i e-administracji

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w dniu 21 listopada br. podpisała z Ministerstwem Cyfryzacji Porozumienie w sprawie współdziałania na rzecz rozwoju gospodarki elektronicznej, w szczególności...

PIIT Poleca: Jak technologie mobilne wpływają na inne gałęzie gospodarki? - artykuł dr Łukasza Kryśkiewicza-MC

Polecamy artykuł dr Łukasza Kryśkiewicza pracownika Ministerstwa Cyfryzacji, w którym autor wskazuje jak technologie mobilne w coraz większym stopniu stają się elementem naszego codziennego życia.

PIIT: Uwagi PIIT do komunikatu KE "Sieć 5G dla Europy: plan działania"

W dniu 27 października 2016 r., do Ministerstwa Cyfryzacji Izba złożyła Uwagi do komunikatu Komisji Europejskiej „Sieć 5G dla Europy: plan działania”.

PIIT: MC- konsultacje dot. Koncepcji wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną

Ministerstwo Cyfryzacji konsultacjach przedstawia dokument dot. Koncepcji wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

PIIT: Stanowisko do proj. Kodeksu Łączności Elektronicznej - "European Electronic Communication Code"

W dniu 26 września 2016 r. do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Stanowisko do dokumentu Komisji Europejskiej dot. projektu Kodeksu Łączności Elektronicznej - "European Electronic Communication...

PIIT: Stanowisko do Założeń do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

PIIT złożyła Stanowisko do Założeń do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

PIIT: Opinia do proj. ustawy Prawo wodne

Do Ministerstwa Rozwoju, Izba złożyła Opinię do projektu ustawy Prawo wodne.

PIIT: Stanowisko ws zmian do ustawy Pt - Paperless/Cashless

PIIT przedstawia złożone do Ministerstwa Cyfryzacji Stanowisko oraz List dot. zmian ustawy Prawo Telekomunikacyjne - program Paperless/Cashless Poland "Od papierowej do cyfrowej Polski"

PIIT: Stanowisko do Dokumentu MC "5G Manifesto for timely deployment of 5G in Europe"

Dokument „5G Manifesto for timely deployment of 5G in Europe” wskazuje na wielką szansę dla Europy – zarówno dla społeczeństwa, jak i dla przedsiębiorców – jaką daje szybkie i skoordynowane wdrożenie...

PIIT: Stanowisko do wniosku OPL w sprawie Decyzji Prezesa UKE w zakresie blokad na PRS

Do UKE, PIIT złożyła Stanowisko do wniosku OPL w sprawie Decyzji Prezesa UKE w zakresie blokad na PRS.