Z Izby Z Izby

PIIT: MC-Raport z pilotażowych badań i analiz dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych

Przygotowanie raportu miało związek z opracowaniem i skierowaniem w 2016 roku do Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych...

PIIT: Powołano Radę Zamówień Publicznych

6 marca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyła się uroczystość powołania Członków Rady Zamówień Publicznych. Mateusz Morawiecki - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów...

PIIT: Uwagi w konsultacjach publicznych do projektów ustaw wchodzących w skład pakietu "Konstytucja Biznesu"

Izba przekazała do Ministerstwa Rozwoju w konsultacjach publicznych Uwagi do projektów ustaw wchodzących w skład pakietu „Konstytucja Biznesu”.

XXVII Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby

30 marca 2017 roku o godz. 11.00 w Hotelu Novotel Warszawa Centrum Warszawie odbędzie się XXVII Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby , które zwołano Uchwałą Rady Izby w dniu 10 ...

PIIT Poleca: Webinarium "Jak skutecznie przygotować organizację na ataki cybernetyczne?

Microsoft i Trusted Information Consulting zapraszają 7 marca 2017 godz.10.00 na bezpłatne webinarium "Jak skutecznie przygotować organizację na ataki cybernetyczne?" dedykowane dla przedstawicieli...

PIIT: Kancelaria Kochański Zięba & Partners zaprasza na śniadanie podatkowe, 3 marca 2017 r., Kraków

Kancelaria Kochański Zięba & Partners zaprasza na śniadanie podatkowe, podczas którego zostaną omówione zmiany w zakresie cen transferowych wchodzące w życie od 2017 roku.

PIIT Patronat: X Ogólnopolski Kongres "SMART CITY-założenia i perspektywy"

Inteligentne miasta po polsku... Czy województwo mazowieckie realizuje koncepcję smart city? Jakie nowe technologie dla smart cities proponuje branża oraz jak ich wykorzystanie wpływa na rozwój...

PIIT Patronat: Śniadanie z Prawnikiem w Taylor Wessing "Zakaz konkurencji w stosunku pracy. O czym pamiętać aby był skuteczny i przestrzegany?"

Pod Patronatem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w dniu 20 marca 2017 roku odbędzie się Śniadanie z Prawnikiem w Taylor Wessing pt.: "Zakaz konkurencji w stosunku pracy. O czym pamiętać aby...

PIIT: Webinarium z cyklu Forum eIDAS_PL: Bezpieczeństwo podpisu elektronicznego w kontekście podatności algorytmu SHA-1

Już 2 marca 2017 o godz. 9.15 odbędzie się Forum eIDAS_PL, którego tematem przewodnim jest " Bezpieczeństwo podpisu elektronicznego w kontekście podatności algorytmu SHA-1".

PIIT: Opinia do projektu Rozp.RM ws użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

W opinii PIIT zastosowanie środków komunikacji elektronicznej wiąże się ściśle z informatyzacją całego procesu polegającą na stworzeniu systemu e-Zamówienia. Konieczne będzie wdrożenie rozwiązań...