Z Izby Z Izby

PIIT: Odbyło się XXVII Zgromadzenie Członków Izby - Wręczono Nagrody PIIT 2016

30 marca 2017 roku w Warszawie odbyło się XXVII Zwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, które zwołano Uchwałą Rady Nr 325/17 z dnia 10 lutego 2017 roku....

Nowa strona www

Przedstawiamy projekt nowej strony PIIT. W poniższym linku znajduje się wersja BETA. Prosimy o uwagi i propozycje

PIIT: Stanowisko w konsultacjach kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017-2021

Izba przekazała do UKE Stanowisko PIIT w konsultacjach kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017-2021 z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Urzędu.

PIIT: Stanowisko PIIT w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

W dniu 24 marca 2017 roku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Izba złożyła Stanowisko do projektu nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych.

PIIT: Stanowisko izb samorządu gospodarczego mediów i telekomunikacji ws. projektu nowelizacji ustawy abonamentowej

PIIT oraz Izby samorządu gospodarczego, zrzeszające m.in. operatorów rozprowadzających programy telewizyjne zwróciły się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o zaniechanie...

Stanowisko ws przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych prac w latach 2017-2022 (wersja uzupełniona)

Izba przekazała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji swoje Stanowisko w konsultacjach w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych prac w latach 2017 – 2022, z prośbą o uwzględnienie w...

PIIT: Stanowisko dostosowania polskiego prawa do Rozporządzenia 2016/679 wraz z uwagami dotyczącymi Rozporządzenia E-privacy

W dniu 16 marca 2017 r. do Ministerstwa Cyfryzacji Izba złożyła Stanowisko w sprawie dostosowania polskiego prawa do Rozporządzenia 2016/679 wraz z uwagami dotyczącymi Rozporządzenia E-privacy.

Witold Kołodziejski Gościem Honorowym "Śniadania z Izbą"

15 marca odbyło się kolejne spotkanie pod hasłem „Śniadanie z PIIT". Gościem Honorowym był Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W spotkaniu uczestniczyli...

PIIT: Zgłoszenie do PIIT: Ericsson Sp. z o.o.

UWAGA CZŁONKOWIE IZBY, Do Biura Izby wpłynęła deklaracja (10.03.2017 r.) o przyjęcie w poczet członków firmy: Ericsson Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa tel. 22 691 60...

PIIT: Zgłoszenie do PIIT: Otwarty Rynek Elektroniczny

UWAGA CZŁONKOWIE IZBY, Do Biura Izby wpłynęła deklaracja (10.03.2017 r.) o przyjęcie w poczet członków firmy: Otwarty Rynek Elektroniczny SA ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa tel....