Z Izby Z Izby

PIIT: Raport za 2016 rok

Zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące działalności Izby. Izba podjęła wiele działań, w tym te o charakterze analitycznym. Raporty dotyczą branży teleinformatycznej, jej wpływu na gospodarkę i...

PIIT: Stanowisko do projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu".

W dniu 31 marca 2017 roku do Ministerstwa Rozowju i Finansów Izba złożyła Stanowisko PIIT w konsultacjach publicznych projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz...

List Prezesa PIIT - Po XXVII Zgromadzeniu (30 marca 2017)

Szanowni Członkowie Izby, Koleżanki i Koledzy, Po zakończonych dziś obradach Zgromadzenia, przed nami kolejne kroki związane z formowaniem władz Izby. Wtedy przyjdzie też czas na przyjęcie przez...

PIIT: Odbyło się XXVII Zgromadzenie Członków Izby - Wręczono Nagrody PIIT 2016

30 marca 2017 roku w Warszawie odbyło się XXVII Zwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, które zwołano Uchwałą Rady Nr 325/17 z dnia 10 lutego 2017 roku....

Nowa strona www

Przedstawiamy projekt nowej strony PIIT. W poniższym linku znajduje się wersja BETA. Prosimy o uwagi i propozycje

PIIT: Stanowisko w konsultacjach kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017-2021

Izba przekazała do UKE Stanowisko PIIT w konsultacjach kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017-2021 z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Urzędu.

PIIT: Stanowisko PIIT w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

W dniu 24 marca 2017 roku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Izba złożyła Stanowisko do projektu nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych.

PIIT: Stanowisko izb samorządu gospodarczego mediów i telekomunikacji ws. projektu nowelizacji ustawy abonamentowej

PIIT oraz Izby samorządu gospodarczego, zrzeszające m.in. operatorów rozprowadzających programy telewizyjne zwróciły się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o zaniechanie...

Stanowisko ws przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych prac w latach 2017-2022 (wersja uzupełniona)

Izba przekazała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji swoje Stanowisko w konsultacjach w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych prac w latach 2017 – 2022, z prośbą o uwzględnienie w...

PIIT: Stanowisko dostosowania polskiego prawa do Rozporządzenia 2016/679 wraz z uwagami dotyczącymi Rozporządzenia E-privacy

W dniu 16 marca 2017 r. do Ministerstwa Cyfryzacji Izba złożyła Stanowisko w sprawie dostosowania polskiego prawa do Rozporządzenia 2016/679 wraz z uwagami dotyczącymi Rozporządzenia E-privacy.