Z Izby Z Izby

Stanowisko ws przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych prac w latach 2017-2022 (wersja uzupełniona)

[17.03.2017] Izba przekazała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji swoje Stanowisko w konsultacjach w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych prac w latach 2017 – 2022, z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Rady.

PIIT popiera stosowanie mechanizmów samo- i współregulacji, także w odniesieniu do usług audiowizualnych na żądanie i innowacyjnych usług pojawiających się w Internecie, bazując m.in. na dotychczasowych dobrych doświadczeniach współpracy w tym zakresie pomiędzy KRRiT, a branżą telewizyjną, audiowizualną i internetową. Ponownie podkreślamy, iż nadmiar regulacji i regulacje stosowane wyłącznie wobec części podmiotów działających na polskim rynku medialnym nie przyczynią się do efektywnego rozwoju tego rynku i pluralizmu w mediach.

W załączeniu wersja uzupełniona Stanowiska z dnia 17 marca 2017 r.
Do pobrania
Stanowisko PIIT do strategii KRRiT_17_03 2017_uzupełnienie.pdf