Z Izby Z Izby

PIIT: Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

[06.04.2017] W dniu 5 kwietnia 2017 roku do Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Izba złożyła Uwagi PIIT w konsultacjach dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.


Treść Uwag PIIT jest dostępna w poniższym załączniku.
Do pobrania
Uwagi_projekt_PPP_04.04.2017.pdf