Z Izby Z Izby

PIIT: Stanowisko do projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu".