Z Izby Z Izby

PIIT Patronat: Konferencja "ROK DO RODO. PRAWO-BIZNES-ORGANIZACJA. Wszystkie aspekty ochrony danych osobowych po 25.05.2018"

4-5 kwietnia 2017 roku, Warszawa

[10.03.2017] PIIT objęło patronat honorowy nad wydarzeniem. Nasi członkowie mogą uczestniczyć w konferencji na preferencyjnych warunkach ze zniżką 20%.

"ROK DO RODO. PRAWO-BIZNES-ORGANIZACJA Wszystkie aspekty ochrony danych osobowych po 25.05.2018"
4-5 kwietnia 2017, Hotel Novotel Warszawa Centrum

Czeka nas szeroka reforma przepisów o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych zmieni w sposób znaczący dotychczasowe podejście do ochrony danych. Jego celem jest przede wszystkim wzmocnienie zaufania konsumentów do ochrony danych i e-usług, stąd wprowadzenie nowych obowiązków dla podmiotów przetwarzających dane i nowych uprawnień dla podmiotów danych. Administratorów danych czeka weryfikacja dotychczasowych rozwiązań i w wielu przypadkach zredefiniowanie podejścia do danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB oraz Patron merytoryczny, kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland
serdecznie zapraszają na konferencję

"ROK DO RODO. PRAWO-BIZNES-ORGANIZACJA. Wszystkie aspekty ochrony danych osobowych po 25.05.2018"

podczas której przybliżymy wszelkie zagadnienia związane z RODO, omówimy najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, nowej roli inspektora ochrony danych oraz nowych zadań i uprawnień GIODO.

Program spotkania oprzemy na najważniejszych aspektach związanych z RODO:
  • Głównych celach i założeniach reformy ochrony danych w UE prowadzących do umocnienia prawa do prywatności,
  • Nowych rolach inspektora ochrony danych osobowych, jego statusie i zadaniach oraz zmianach mogących wpłynąć na różnych administratorów danych osobowych
  • Nowych obowiązkach administratora danych osobowych
  • Znaczeniu zaostrzenia kar za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych - zasadach ich nakładania i wysokości
  • Najważniejszych zmianach, jakie niesie ze sobą unijne rozporządzenie, w tym nowych zagadnieniach, m.in. o pojęciu profilowania, prawie do bycia zapomnianym, systemie "one stop shop"
  • Zasadach przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniu danych osobowych szczególnych kategorii, prawach przysługujących osobom, w tym prawie do poprawiania, usunięcia danych i prawie do ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • Przetwarzaniu danych przez podmiot przetwarzający dane na zlecenie
  • Zasadach przekazywania danych do państw trzecich
  • Zadaniach i roli organu nadzorczego GIODO
  • Ochronie danych osobowych pozwalającej na utrzymanie wiarygodności u swoich klientów i kontrahentów

Uczestnictwo w spotkaniu szczególnie polecamy:
- Administratorom Bezpieczeństwa Informacji
- Osobom odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w firmie
- Osobom pełniącym funkcję Compliance Officer
- Dyrektorom i Kierownikom ds. CRM i IT
- Dyrektorom działów marketingu, HR
- Specjalistom z zakresu kadr oraz szkoleń
- Dyrektorom, managerom oraz specjalistom E-Commerce
- Wszystkim osobom zajmującym się ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych
- Osobom kierującym projektami związanymi z przetwarzaniem danych (informacji)
- Prawnikom wewnętrznym (In - house lawyers)

Integralną częścią konferencji jest sesja networkingowa, w czasie której uczestnicy będą mogli porozmawiać zarówno na tematy biznesowe, jaki mniej oficjalne, nawiązać nowe relacje i wymienić doświadczenia z prelegentami.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym programem konferencji oraz do rejestracji
https://rokdorodo.evenea.pl/