Informacje Informacje

PIIT: Stanowisko w konsultacjach kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017-2021

Izba przekazała do UKE Stanowisko PIIT w konsultacjach kierunków działań Prezesa UKE na lata...

PIIT: Stanowisko PIIT w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

W dniu 24 marca 2017 roku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Izba złożyła Stanowisko...

PIIT: Stanowisko izb samorządu gospodarczego mediów i telekomunikacji ws. projektu nowelizacji ustawy abonamentowej

PIIT oraz Izby samorządu gospodarczego, zrzeszające m.in. operatorów rozprowadzających programy...

PIIT Patronat: Konferencja "Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT"

Polski Instytut Rozwoju Biznesu ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji „Inteligentne...

PIIT Patronat: Konferencja RIBA - RODO, Innowacje, Bezpieczeństwo, Audyt

Ideą przewodnią konferencji jest budowa warunków i platformy współpracy i dialogu wszystkich...

PIIT Patronat: Sesja Dialogu Miasta Przyszłości 2017

Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK wraz z partnerami od pięciu lat realizuje projekt „Miasta...

PIIT Patronat: Debata "Biznes z głową w chmurze. Nowe technologie a efektywność firm"

Cloud is the new black? Kolejna debata klubowa organizowana przez Executive Club odbędzie się już 23...

Stanowisko ws przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych prac w latach 2017-2022 (wersja uzupełniona)

Izba przekazała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji swoje Stanowisko w konsultacjach w sprawie...

PIIT: Stanowisko dostosowania polskiego prawa do Rozporządzenia 2016/679 wraz z uwagami dotyczącymi Rozporządzenia E-privacy

W dniu 16 marca 2017 r. do Ministerstwa Cyfryzacji Izba złożyła Stanowisko w sprawie dostosowania...

Witold Kołodziejski Gościem Honorowym "Śniadania z Izbą"

15 marca odbyło się kolejne spotkanie pod hasłem „Śniadanie z PIIT". Gościem Honorowym był Witold...

PIIT: Zgłoszenie do PIIT: Ericsson Sp. z o.o.

UWAGA CZŁONKOWIE IZBY, Do Biura Izby wpłynęła deklaracja (10.03.2017 r.) o przyjęcie w poczet...

PIIT: Zgłoszenie do PIIT: Otwarty Rynek Elektroniczny

UWAGA CZŁONKOWIE IZBY, Do Biura Izby wpłynęła deklaracja (10.03.2017 r.) o przyjęcie w poczet...

PIIT Patronat: Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych to najważniejsze spotkanie przedsiębiorców realizujących...

PIIT Patronat: Konferencja "ROK DO RODO. PRAWO-BIZNES-ORGANIZACJA. Wszystkie aspekty ochrony danych osobowych po 25.05.2018"

Temat ochrony danych osobowych jest jednym z głównych zagadnień statutowych Polskiego...

PIIT: MC-Raport z pilotażowych badań i analiz dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych

Przygotowanie raportu miało związek z opracowaniem i skierowaniem w 2016 roku do Sejmu RP projektu...