Informacje Informacje

PIIT: Raport 20 - lecia GSM w Sejmie

PIIT wraz z PwC zaprezentował Parlamentarnemu Zespołowi ds. Cyfryzacji, Innowacyjności, IT i...

PIIT: List ws. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) analizując poselski projekt ustawy o zmianie...

PIIT: Uwagi do projektu rozporządzenia ws wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych

W dniu 18 kwietnia 2017 roku o Ministerstwa Cyfryzacji, Izba przekazała Uwagi do projektu...

PIIT: Nowe propozycje regulacji w zakresie text and data mining - opinia Eksperta Izby

W ubiegłym miesiącu pojawiły się propozycje zmian do projektu Dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu...

PIIT: Stanowisko w sprawie projektu części przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

W dniu 10 kwietnia 2017 roku do Ministerstwa Cyfryzacji Izba złożyła Stanowisko PIIT w sprawie...

PIIT: Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

W dniu 5 kwietnia 2017 roku do Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Izba złożyła Uwagi PIIT w...

PIIT Poleca: Konferencja "Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego"

12 kwietnia 2017 r. w Sejmie RP odbędzie się Konferencja "Cyberbezpieczeństwo w jednostkach...

PIIT: Odbyło się Seminarium "e-Zamówienia" w Urzędzie Zamówień Publicznych

5 kwietnia 2017 r. odbyło się Seminarium "e-Zamówienia" w Urzędzie Zamówień Publicznych. ...

PIIT: Raport za 2016 rok

Zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące działalności Izby. Izba podjęła wiele działań, w tym...

PIIT: Stanowisko do projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu".

W dniu 31 marca 2017 roku do Ministerstwa Rozowju i Finansów Izba złożyła Stanowisko PIIT w...

List Prezesa PIIT - Po XXVII Zgromadzeniu (30 marca 2017)

Szanowni Członkowie Izby, Koleżanki i Koledzy, Po zakończonych dziś obradach Zgromadzenia,...

Nowa strona www

Przedstawiamy projekt nowej strony PIIT. W poniższym linku znajduje się wersja BETA. Prosimy o uwagi...

PIIT: Stanowisko w konsultacjach kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017-2021

Izba przekazała do UKE Stanowisko PIIT w konsultacjach kierunków działań Prezesa UKE na lata...

PIIT: Stanowisko PIIT w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

W dniu 24 marca 2017 roku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Izba złożyła Stanowisko...

PIIT: Stanowisko izb samorządu gospodarczego mediów i telekomunikacji ws. projektu nowelizacji ustawy abonamentowej

PIIT oraz Izby samorządu gospodarczego, zrzeszające m.in. operatorów rozprowadzających programy...