Izba istnieje od stycznia 1993 roku. Jej członkami są firmy prowadzące działalność gospodarczą w sektorze informatyki i telekomunikacji. Aktualnie do Izby należy ponad 130 firm, reprezentowanych w Izbie poprzez swoich przedstawicieli. Proszę zajrzeć do Katalogu Firm należących już do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Zapraszamy firmy teleinformatyczne do Izby - naprawdę warto.
Tylko wspólnie możemy wpływać na pozytywne dla prowadzenia biznesu zmiany w ustawach i rozporządzeniach dotyczących rynku teleinformatycznego.

Telefon komórkowy zaspokaja coraz więcej potrzeb ¾ badanych Polaków, ⅔ ma telefon zawsze przy sobie, a dla niemal połowy telefon jest absolutnie niezbędny - to główne wyniki badań przeprowadzonych we wrześniu br. przez firmę ARC Rynek i Opinie. Przyczynkiem do badań było 20-lecie uruchomienia pierwszej sieci telefonii komórkowej w Polsce.

Barometr PIIT

Ocena aktualnej sytuacji na rynku zamówień publicznych


Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] uruchomiła serwis informujący i liczbie ogłoszeń o zamówieniach publicznych. Serwis pozwala na ocenę dynamiki rynku zamówień teleinformatycznych w ujęciu rocznym, rok do roku, a także miesiąc do miesiąca. Prezentowane dane pozwalają na ocenę aktualnej sytuacji na rynku zamówień publicznych.


Wydarzenia Wydarzenia

PIIT Patronat: FutureTech Congress

24 i 25 maja 2017 roku, Warszawa

FutureTech Congress to jeden z najważniejszych szczytów biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej dedykowany innowacyjnym branżom fintech, insurtech oraz big data. Pierwsza edycja kongresu organizowanego przez MMC Polska odbędzie się 24 i 25 maja w Warszawie. Podczas dwóch dni debat i wykładów, międzynarodowi eksperci będą rozmawiać o przyszłości polskiego biznesu i roli, jaką odegrają w niej sztuczna inteligencja oraz zaawansowane rozwiązania technologiczne.

PIIT: Raport za 2016 rok

Przedstawiamy Raport z działalności Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji za rok 2016

Zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące działalności Izby. Izba podjęła wiele działań, w tym te o charakterze analitycznym. Raporty dotyczą branży teleinformatycznej, jej wpływu na gospodarkę i przyszłości tego sektora.

PIIT: Partnerzy Prawni PIIT w 2017 roku

W ramach Programu Parter Prawny PIIT tytuł Partnera Prawnego w poszczególnych obszarach otrzymały Kancelarie: Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy, Domański Zakrzewski Palinka, Kochański Zięba & Partners, Modzelewska i Paśnik, TaylorWessing e|n|w|c E. Stobiecka, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Kibil

PIIT: Forum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych

Polecamy

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Forum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych PIIT. Forum zostało udostępnione na platformie Yammer. Celem forum jest wymiana informacji i doświadczeń nt bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz ochrony danych osobowych. W ramach forum będą również opiniowane akty prawne związane z cyberbezpieczeństwem, do których uwagi będzie zgłaszała PIIT.

PIIT: Zapraszamy do udziału w Webinariach Forum eIDAS_PL

Forum wymiany wiedzy w zakresie Rozporządzenia eIDAS w Polsce

PIIT wraz z partnerami oraz przedstawicielami administracji publicznej uruchomiła platformę komunikacji eIDAS_PL udostępniającą wiedzę oraz umożliwiającą wymanię poglądów, propozycji i doświadczeń z wdrażania zapisów Rozporządzenia eIDAS.

Od Prezesów Od Prezesów

List Prezesa PIIT - Po XXVII Zgromadzeniu (30 marca 2017)

Szanowni Członkowie Izby, Koleżanki i Koledzy, Po zakończonych dziś obradach Zgromadzenia, przed nami kolejne kroki związane z formowaniem władz Izby. Wtedy przyjdzie też czas na przyjęcie przez Izbę i ogłoszenie planu działań na kolejną kadencję. Pozwalam sobie jednak skierować do Państwa...

więcej

Polecamy Polecamy

PIIT: Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce - odpowiedzialny rozwój i równe szanse

Z danych zebranych w raporcie PwC "Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce - odpowiedzialny rozwój i równe szanse" wynika, że wkład operatorów telekomunikacji mobilnej do PKB Polski to ponad 26,5 mld...

więcej