Izba istnieje od stycznia 1993 roku. Jej członkami są firmy prowadzące działalność gospodarczą w sektorze informatyki i telekomunikacji. Aktualnie do Izby należy ponad 130 firm, reprezentowanych w Izbie poprzez swoich przedstawicieli. Proszę zajrzeć do Katalogu Firm należących już do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Zapraszamy firmy teleinformatyczne do Izby - naprawdę warto.
Tylko wspólnie możemy wpływać na pozytywne dla prowadzenia biznesu zmiany w ustawach i rozporządzeniach dotyczących rynku teleinformatycznego.

Telefon komórkowy zaspokaja coraz więcej potrzeb ¾ badanych Polaków, ⅔ ma telefon zawsze przy sobie, a dla niemal połowy telefon jest absolutnie niezbędny - to główne wyniki badań przeprowadzonych we wrześniu br. przez firmę ARC Rynek i Opinie. Przyczynkiem do badań było 20-lecie uruchomienia pierwszej sieci telefonii komórkowej w Polsce.

Barometr PIIT

Ocena aktualnej sytuacji na rynku zamówień publicznych


Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] uruchomiła serwis informujący i liczbie ogłoszeń o zamówieniach publicznych. Serwis pozwala na ocenę dynamiki rynku zamówień teleinformatycznych w ujęciu rocznym, rok do roku, a także miesiąc do miesiąca. Prezentowane dane pozwalają na ocenę aktualnej sytuacji na rynku zamówień publicznych.


Wydarzenia Wydarzenia

PIIT Patronat: Konferencja RIBA - RODO, Innowacje, Bezpieczeństwo, Audyt

6-7 kwietnia 2017 r., Warszawa

Ideą przewodnią konferencji jest budowa warunków i platformy współpracy i dialogu wszystkich odpowiedzialnych za obszar ochrony danych – od komórek prawnych i compliance, poprzez ABI, aż do IT i bezpieczeństwa. Udział w RIBA Forum 2017 pozwoli Państwu rozwiać wiele wątpliwości, związanych z wprowadzeniem nowych regulacji. Będziecie Państwo mogli skonsultować swoje problemy podczas paneli dyskusyjnych, sesji round tables oraz warsztatów.

PIIT Patronat: Konferencja "Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT"

11 kwietnia 2017 r., Warszawa

Polski Instytut Rozwoju Biznesu ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji „Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT”, która odbędzie się 11 kwietnia w Warszawie, pod patronatem honorowym Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

PIIT Patronat: Sesja Dialogu Miasta Przyszłości 2017

19 kwietnia 2017 r., Łódź

Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK wraz z partnerami od pięciu lat realizuje projekt „Miasta Przyszłości”. Przez ten czas nasza inicjatywa stała się unikatową w Polsce platformą dialogu o wyzwaniach rozwojowych polskich miast, w którym udział biorą ich wszyscy interesariusze: przedstawiciele samorządów, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, innych instytucji publicznych i prywatnych, NGOs, ruchów miejskich oraz eksperci.

PIIT: KONKURSY TECHNOLOGICZNE 2017 "GAZETY BANKOWEJ"

XV edycja konkursu "Lider" oraz X edycja konkursu "Hit Roku"

Wystartowały nowe edycje konkursów technologicznych „Gazety Bankowej", najstarszego magazynu ekonomicznego w Polsce – XV edycja konkursu „Lider" oraz X edycja konkursu „Hit Roku".
Konkursy wyłonią w pięciu kategoriach najlepsze wdrożenia firm w obszarze nowych technologii w minionym roku oraz najciekawsze rozwiązania innowacyjne, jakie będą dostępne na rynku w 2017 r.

PIIT: Partnerzy Prawni PIIT w 2017 roku

W ramach Programu Parter Prawny PIIT tytuł Partnera Prawnego w poszczególnych obszarach otrzymały Kancelarie: Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy, Domański Zakrzewski Palinka, Kochański Zięba & Partners, Modzelewska i Paśnik, TaylorWessing e|n|w|c E. Stobiecka, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Kibil

Od Prezesów Od Prezesów

Noworoczny List Prezesa do Członków Izby

Nowy rok przywitał nas wejściem w życie pierwszej części pakietu 100 zmian, mających ułatwić życie polskim przedsiębiorcom. Ustawa z 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców wprowadza korekty w kodeksie cywilnym (nowy model prokury), kodeksie...

więcej

Polecamy Polecamy

PIIT: Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce - odpowiedzialny rozwój i równe szanse

Z danych zebranych w raporcie PwC "Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce - odpowiedzialny rozwój i równe szanse" wynika, że wkład operatorów telekomunikacji mobilnej do PKB Polski to ponad 26,5 mld...

więcej