Z UKE Z UKE

PIIT: Stanowisko do postępowania DART.SMP.6002.4.2015

[17.09.2015] Izba przekazała Stanowisko do postępowania administracyjnego przed Prezesem UKE o sygn. akt DART.SMP.6002.4.2015, do przedstawionego w sprawie stanowiska Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.
Do pobrania
Stanowisko_PIIT_SMP-6002.4.2015.pdf

Izba istnieje od stycznia 1993 roku. Jej członkami są firmy prowadzące działalność gospodarczą w sektorze informatyki i telekomunikacji. Aktualnie do Izby należy ponad 130 firm, reprezentowanych w Izbie poprzez swoich przedstawicieli. Proszę zajrzeć do Katalogu Firm należących już do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Zapraszamy firmy teleinformatyczne do Izby - naprawdę warto.
Tylko wspólnie możemy wpływać na pozytywne dla prowadzenia biznesu zmiany w ustawach i rozporządzeniach dotyczących rynku teleinformatycznego.

Telefon komórkowy zaspokaja coraz więcej potrzeb ¾ badanych Polaków, ⅔ ma telefon zawsze przy sobie, a dla niemal połowy telefon jest absolutnie niezbędny - to główne wyniki badań przeprowadzonych we wrześniu br. przez firmę ARC Rynek i Opinie. Przyczynkiem do badań było 20-lecie uruchomienia pierwszej sieci telefonii komórkowej w Polsce.

Barometr PIIT

Ocena aktualnej sytuacji na rynku zamówień publicznych


Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] uruchomiła serwis informujący i liczbie ogłoszeń o zamówieniach publicznych. Serwis pozwala na ocenę dynamiki rynku zamówień teleinformatycznych w ujęciu rocznym, rok do roku, a także miesiąc do miesiąca. Prezentowane dane pozwalają na ocenę aktualnej sytuacji na rynku zamówień publicznych.


Wydarzenia Wydarzenia

Nowa strona www

Przedstawiamy projekt nowej strony PIIT.

Przedstawiamy projekt nowej strony PIIT. W poniższym linku znajduje się wersja BETA. Prosimy o uwagi i propozycje

XXVII Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby

30 marca 2017 godz. 11.00 - Hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98 - sala IRYS (parter)

30 marca 2017 roku o godz. 11.00 w Hotelu Novotel Warszawa Centrum Warszawie odbędzie się XXVII Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby, które zwołano Uchwałą Rady Izby w dniu 10 lutego 2017 roku.

 

Przed Zgromadzeniem o godz. 10.00 odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody PIIT 2016 (XV edycja)

PIIT Patronat: Konferencja "ROK DO RODO. PRAWO-BIZNES-ORGANIZACJA. Wszystkie aspekty ochrony danych osobowych po 25.05.2018"

4-5 kwietnia 2017 roku, Warszawa

Temat ochrony danych osobowych jest jednym z głównych zagadnień statutowych Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. W związku z przyjęciem unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i trwającym okresie adaptacji prawa krajowego do wytycznych rozporządzenia, SMB planuje rok 2017 "rokiem ochrony danych osobowych". Temat wejścia w życie rozporządzenia i dostosowywania prawa krajowego będzie wiodącym tematem w działaniach SMB w najbliższych miesiącach.

PIIT Patronat: Konferencja RIBA - RODO, Innowacje, Bezpieczeństwo, Audyt

6-7 kwietnia 2017 r., Warszawa

Ideą przewodnią konferencji jest budowa warunków i platformy współpracy i dialogu wszystkich odpowiedzialnych za obszar ochrony danych – od komórek prawnych i compliance, poprzez ABI, aż do IT i bezpieczeństwa. Udział w RIBA Forum 2017 pozwoli Państwu rozwiać wiele wątpliwości, związanych z wprowadzeniem nowych regulacji. Będziecie Państwo mogli skonsultować swoje problemy podczas paneli dyskusyjnych, sesji round tables oraz warsztatów.

PIIT Patronat: Konferencja "Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT"

11 kwietnia 2017 r., Warszawa

Polski Instytut Rozwoju Biznesu ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji „Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT”, która odbędzie się 11 kwietnia w Warszawie, pod patronatem honorowym Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Od Prezesów Od Prezesów

Noworoczny List Prezesa do Członków Izby

Nowy rok przywitał nas wejściem w życie pierwszej części pakietu 100 zmian, mających ułatwić życie polskim przedsiębiorcom. Ustawa z 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców wprowadza korekty w kodeksie cywilnym (nowy model prokury), kodeksie...

więcej

Polecamy Polecamy

PIIT: Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce - odpowiedzialny rozwój i równe szanse

Z danych zebranych w raporcie PwC "Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce - odpowiedzialny rozwój i równe szanse" wynika, że wkład operatorów telekomunikacji mobilnej do PKB Polski to ponad 26,5 mld...

więcej