Dokumenty Dokumenty

Wykaz Opłat

UWAGA! Od 1 stycznia 2011 roku zmiany w opłatach Sądu Polubownego w związku ze zmianą Ustawy o VAT.

Regulamin Sądu Polubownego

Regulamin Sądu Polubownego Uchwałą nr 5/2008 Rady Sądu Polubownego w dniu 28 maja 2008 roku został przyjęty nowy Tekst Jednolity Regulaminu Sądu Polubownego. ...

Statut Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

S T A T U T Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych  przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji § 1 Przepisy ogólne 1. Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy...

Wyniki wyborów do Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

Wyniki wyborów do Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych: Ireneusz Matusiak   Tomasz Kulisiewicz   Maria Ziółkowska   Anna Piechocka   Konrad...

Regulamin Sądu Polubownego ds Domen Internetowych

Niniejszy Regulamin został przyjęty w trakcie XV Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIIT w dniu 30 marca 2006 roku.