Z UKE Z UKE

PIIT Komitety: UKE - Informacja dot. retencji za 2014

Wzorem lat ubiegłych, UKE zwróciło się z prośbą o rozpowszechnienie wśród przedsiębiorców członków Izby, informacji dotyczącej obowiązku sprawozdawczego przedsiębiorców wobec Prezesa UKE w zakresie...

PIIT: Stanowisko ws. konsultacji obowiązków regulacyjnych (rynki 3-6)

W związku z ogłoszonymi konsultacjami projektów decyzji Prezesa UKE w sprawie zmiany decyzji:   - z dnia 30 sierpnia 2007 r. znak: DRTD-SMP-6043-43/06(19) odnośnie tzw. rynku 3/2003, - z...

PIIT: Stanowisko ws. konsultacji UKE dot. bezpłatnych hotspotów- Szczytno

Stanowisko PIIT dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez gminę miasto Szczytno usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za...

Stanowisko w postępowaniu administracyjnym w sprawie Oferty SOR

Stanowisko PIIT w postępowaniu administracyjnym w sprawie Oferty SOR w zakresie blokad na PRS przekazane do Prezesa UKE.

PIIT Komitety: UKE-Estonian National Nambering Plan

Informacja estońskiego Regulatora w sprawie zapewnienia dostępności zakresów numeracji w sieci ruchomej z estońskiego planu numeracji krajowej: (+372) 50XXXXXX- 59XXXXXX, (+372) 81XXXXXX-84XXXXXX dla...

PIIT: Stanowisko ws. konsultacji UKE dot. bezpłatnych hotspotów- Suchy Las

Izba przekazała do UKE Stanowisko PIIT do ogłoszonych konsultacji Decyzji Prezesa UKE wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Suchy Las usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat (Decyzja...

PIIT: Stanowisko ws. konsultacji UKE dot. bezpłatnych hotspotów-Gmina Miasto Siedlce

PIIT przekazała swoje Stanowisko do ogłoszonych konsultacji Decyzji Prezesa UKE wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Miasto Siedlce usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat (Decyzja...

PIIT: Stanowiska do Decyzji Prezesa UKE wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Stary Brus i Czerwieńsk usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat

PIIT przekazała swoje Stanowiska do ogłoszonych konsultacji Decyzji Prezesa UKE wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Stary Brus i Czerwieńsk usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat...

PIIT: Stanowisko ws. konsultacji Decyzji Prezesa UKE dla Gminy Miasto Wrocław

Izba przekazała Stanowisko PIIT do ogłoszonych konsultacji Decyzji Prezesa UKE wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Miasto Wrocław usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat - z prośbą o...