Z UKE Z UKE

PIIT: UKE Warsztaty - "Dostęp hurtowy i narzędzia do wyznaczania obszarów konkursowych w POPC"

Prezes UKE zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty pod tytułem: „Dostęp hurtowy i narzędzia do wyznaczania obszarów konkursowych w POPC”

PIIT: Stanowisko DK.WPA.621.11.2015

W związku z dopuszczeniem do udziału w postępowaniu administracyjnym, Izba złożyła Stanowisko w sprawie nałożenia na Polkomtel kary pieniężnej.

PIIT: Stanowisko ws postępowania DRTD-SMP-6043-39/06(31) dot. znaczącej pozycji rynkowej na krajowym hurtowym rynku usługi dostępu wysokiej jakości

PIIT przekazała do UKE swoje Stanowisko w postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 23 października 2008 r. nr...

PIIT: UKE Zawiadomienie DHRT.WORK.6082.9.2015

Urząd Komunikacji Elektronicznej na złożony Wniosek PIIT zawiadamia o dopuszczeniu Izby do postępowania sygn. akt DHRT.WORK.60082.9.2015

PIIT: UKE Zawiadomienie DK.WPA.621.11.2015

Urząd Komunikacji Elektronicznej na złożony Wniosek PIIT zawiadamia o dopuszczeniu Izby do postępowania sygn. akt DK.WPA.621.11.2015

UKE: Decyzja dot. DART-SMP-6041-6/14(60)

Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał Decyzję do postępowania administracyjnego o sygn. akt DART-SMP-6041-6/14(60)

PIIT: Stanowisko ws Strategii Prezesa UKE na lata 2016-2018

W związku z konsultacjami Prezesa UKE w sprawie rozpoczęcia prac nad Strategią Prezesa UKE na lata 2016-2018, PIIT przekazała Stanowisko w przedmiotowej sprawie, z prośbą o jego uwzględnienie w...

PIIT: Stanowisko do postępowania DART.SMP.6002.4.2015

Izba przekazała Stanowisko do postępowania administracyjnego przed Prezesem UKE o sygn. akt DART.SMP.6002.4.2015, do przedstawionego w sprawie stanowiska Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i...

PIIT: Opinia do Konsultacji stanowiska Prezesa UKE w sprawie świadczenia usługi dostępu do Internetu przez JST

W związku z konsultacjami Prezesa UKE w sprawie projektu „Stanowiska Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) bez pobierania...

PIIT: Testy MS - dot. DHRT.WORK.6002.27.2015.2

Izba otrzymała z UKE pismo dot. DHRT.WORK.6002.27.2015.2.