Z UKE Z UKE

PIIT: UKE - info ws testów MS

[18.03.2016] UKE informuje, iż Orange Polska SA. złożyła wnioski o przeprowadzenie testów zawężenia marży (zwanych dalej "Testami MS") dla ofert detalicznych w zakresie usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet w opcjach przepływności: "100 Mb/s" oraz "300 Mb/s".
Dane przekazan eprzez Orange Polska na potrzeby przeprowadzenia Testów MS zostały obj ete tajemnicą przedsiębiorstwa OPL.
Do pobrania
UKE_TESTY MS_ DHRT.WORK.6001.16.2016.2.pdf