Z UKE Z UKE

PIIT: Stanowisko ws hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji

[26.07.2016] W nawiązaniu do ponownych konsultacji projektu decyzji oraz postanowienia Prezesa UKE w sprawie hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (rynek 3a/2014) Izba przekazała swoje Stanowisko do Prezesa UKE,  z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Urzędu.

Izba wyraziła uznanie dla Regulatora, że proces konsultacyjny projektów decyzji jest traktowany w sposób poważny, a konsultacje rynkowe są nie tylko formalnością, ale realnie służą do wypracowywania rozwiązań korzystnych dla rynku telekomunikacyjnego i jego uczestników.

Treść Stanowiska w załączeniu.
Do pobrania
Stanowisko_PIIT_hurtowy_rynek_2016.07.25.pdf