Z UKE Z UKE

PIIT: Stanowisko dot. usługi powszechnej USO

[16.03.2016] Do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zostało złożone Stanowisko PIIT w sprawie dokonania oceny dostępności, jakości świadczenia oraz przystępności cenowej usług wchodzących w skład usługi powszechnej w okresie 2013-2015,

Treść dostępna w poniższym załączniku
Do pobrania
STANOWISKO_USO_2016 PIIT.pdf