Z UKE Z UKE

PIIT: Stanowisko do wniosku OPL w sprawie Decyzji Prezesa UKE w zakresie blokad na PRS

[03.08.2016] W dniu 3 sierpnia 2016 r., do Urzędu Komunikacji Elektronicznej Izba złożyła Stanowisko do wniosku OPL w sprawie Decyzji Prezesa UKE w zakresie blokad na PRS.
 
 W związku z wystąpieniem Orange Polska S.A. (dalej OPL) do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (dalej PIIT) z inicjatywą zoptymalizowania – z wykorzystaniem dostępnych instrumentów prawnych, tj. art. 155 KPA - rozwiązań w zakresie blokowania połączeń na numerację PRS przewidzianych w decyzji Prezesa UKE z dnia 12 sierpnia 2015 r. nr DHRT-WORK-6082-1/12 (454) wydanej w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy z wniosków OPL i KIGEiT zaskarżających decyzję z 26 maja 2014 r. nr DHRT-WORK-6082-1/12(330), PIIT stwierdza, że wniosek OPL jest uzasadniony i zasługuje na pełne poparcie PIIT, jako że proponowane rozwiązania są zdecydowanie korzystniejsze w stosunku do wynikających z obu ww. decyzji, zarówno dla operatorów (w tym zrzeszonych w PIIT), OPL, jak i użytkowników końcowych, co bez wątpienia przełoży się na poprawę efektywności rynku telekomunikacyjnego, a tym samym jest w interesie społecznym.

Treść Stanowiska dostępna w poniższym załączniku.
Do pobrania
Stanowisko PIIT_dot_ SOR w zakresie blokad na PRS-2016.06.13.pdf