Z UKE Z UKE

PIIT: Stanowisko do projektu decyzji i postanowienia Prezesa UKE dla hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu (LLU)

[04.04.2016] W związku z konsultacjami Prezesa UKE dotyczącymi projektu decyzji i postanowienia dla hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (dalej jako PIIT) przedstawia poniższe stanowisko
  1. Zgodnie z treścią opublikowanych projektów:
  • 26 gmin w Polsce zostało uznanych za skutecznie konkurencyjne i nie wymagające dalszej regulacji,
  • na pozostałym obszarze kraju Orange Polska SA będzie nadal regulowanym podmiotem.

Treść Stanowiska PIIT dostępna w poniższym załączniku
Do pobrania
PIIT_Stanowisko_LLU_2016 04 04.pdf