Usługi w Internecie Usługi w Internecie

PIIT: Uwagi do Konsultacji projektu decyzji na Światową Konferencję Radiokomunikacyjną (WRC-15)

Izba przekazała do MAiC Uwagi do konsultacji projektu decyzji na Światową Konferencję Radiokomunikacyjną (WRC-15).

PIIT:MAC-Konsultacje projektu decyzji na Światową Konferencję Radiokomunikacyjną (WRC-15)

Izba otrzymała z MAC projekt decyzji Rady Unii Europejskiej wobec nadchodzącej Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (WRC-15) Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU). Dokument zawiera...

PIIT: Korespondencja z ZPAV I FOTA ws. użytkowania i dystrybuowania w Internecie nielegalnie uzyskanych utworów

Aktualizacja   Izba otrzymała odpowiedż ze ZPAV na swój list. Niestety w liście nie udzielono odpowiedzi na zadane pytania odnośnie metod określania poziomu piractwa...

Uwagi PIIT: do projektu rozp. MPiPS - wymagania dla dokumentów ubezpieczen. w formie e-dokumentu

Izba przekazała na ręce Pani Minister Agnieszki Chłoń-Domińczak - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej swoje uwagi do projektu rozporządzenia MPiPS w sprawie wymagań,...

Uwagi PIIT: Nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do projektu ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. PIIT z aprobatą odnosi się do wysiłków mających na...

Informacja o rejestracji domen .eu

Rejestr .eu jest prowadzony, na mocy umowy z Komisją Europejską, przez EURid. Rejestracja następuje wyłącznie za pośrednictwem rejestratorów. Rejestracja rozpoczęła się 7.12.2005. Do...

PIIT o spamie i spyware

W dniu dzisiejszym PIIT przekazała swoją Opinię do Ustawy o spam i spyware, z prośbą o jej uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa Transportu i Budownictwa.

PIIT o spamie i spyware

W dniu dzisiejszym PIIT wysłał swoją Opinie do ustawy o spam i spyware, z prośbą o ich uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa Transportu i Budownictwa.

Strategie walki ze spamem, część druga.

Konferencja organizowana wspólnie przez UOKiK i PIIT zgromadziła przedstawicieli najważniejszych graczy rynku usług internetowych, operatorów telekomunikacyjnych, ISP, właścicieli...

Jak informatyzować banki

Rada PIIT stwierdziła, że stosowany przez Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego sposób interpretacji ustawy Prawo bankowe może powodować utrudnienia w zakresie wdrażania w sektorze bankowym...