Unia Europejska Unia Europejska

PIIT: Uwagi PIIT do komunikatu KE "Sieć 5G dla Europy: plan działania"

W dniu 27 października 2016 r., do Ministerstwa Cyfryzacji Izba złożyła Uwagi do komunikatu Komisji Europejskiej „Sieć 5G dla Europy: plan działania”.

PIIT: Stanowisko do Dokumentu MC "5G Manifesto for timely deployment of 5G in Europe"

Dokument „5G Manifesto for timely deployment of 5G in Europe” wskazuje na wielką szansę dla Europy – zarówno dla społeczeństwa, jak i dla przedsiębiorców – jaką daje szybkie i skoordynowane wdrożenie...

PIIT: Stanowisko do projektu wytycznych BEREC ws rozp. ustanawiającego środki dostępu do otwartego Internetu

W związku z prowadzonymi konsultacjami projektu wytycznych BEREC w sprawie rozporządzenia dotyczącego Otwartego Internetu, PIIT przedstawiła swoje stanowisko: W ocenie PIIT, wytyczne BEREC...

PIIT: Stanowisko do konsultacji Komisji Europejskiej (2009/369/EC) w sprawie uregulowań dotyczących stawek na zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych (rekomendacje TRR)

Do Ministerstwa Cyfryzacji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji złożyła Stanowisko do konsultacji Komisji Europejskiej (2009/369/EC) w sprawie uregulowań dotyczących stawek na zakańczanie...

PIIT: Ministerstwo Rozwoju: Wspólna Inicjatywa (PAKT) dla Normalizacji Europejskiej

Komisja Europejska podjęła decyzję o utworzeniu Wspólnej Inicjatywy (PAKT) dla Normalizacji Europejskiej. W dniu 23 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie, w którym udział wzięli m.in....

PIIT: Stanowisko w zakresie przeglądu ram regulacyjnych rynku łączności elektronicznej

W nawiązaniu do konsultacji publicznych Komisji Europejskiej dotyczących przeglądu obecnie obowiązujących ram regulacyjnych rynku łączności elektronicznej  (tzw. dyrektyw "pakietu...

PIIT: Konsultacje KE w obszarze funkcjonowania europejskiego rynku mediów audiowizualnych

DO CZŁONKÓW KOMITETU KME I KOWI   Szanowni Państwo ,   W imieniu T. Wierzbowskiej – Wiceprezes PIIT informujemy, że Komisja Europejska rozpoczęła prace nad realizacją...

PIIT: Stanowisko do Komunikatu KE ws. Jednolitego Rynku Cyfrowego (DSM)

Izba przekazała do MAiC Stanowisko PIIT dot. konsultacji Komunikatu Komisji Europejskiej ws. Jednolitego Rynku Cyfrowego (DSM) w ramach prac nad projektem stanowiska Rządu.

PIIT: Stanowisko nad Strategią Jednolitego Rynku Cyfrowego (Digital Single Market)

Izba przekazała do MAC Stanowisko PIIT w dyskusji nad Strategią Jednolitego Rynku Cyfrowego (Digital Single Market) i zagadnień cyfrowych, które Polska powinna akcentować na forum Unii Europejskiej.

PIIT: MG - strategia jednolitego rynku cyfrowego - prośba o przedstawienie stanowiska PIIT w zakresie priorytetów, problemów i celów strategicznych

Izba otrzymała dostępną w załączeniu korespondencję z MG ws konsultacji dotyczących prac KE nad przygotowaniem strategii jednolitego rynku cyfrowego w zakresie priorytetów, problemów i celów...