Telekomunikacja Telekomunikacja

PIIT: Stanowisko dotyczące reformy Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych

W dniu 17 lutego do Ministerstwa Cyfryzacji PIIT złożyła Stanowisko dotyczące reformy Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych.

PIIT: Stanowisko PIIT w sprawie funkcjonowania Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych

W dniu 19 stycznia 2017 roku do Ministerstwa Cyfryzacji Izba złożyła Stanowisko w sprawie funkcjonowania Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci...

PIIT: Uwagi do proj. rozp. MC ws. rocznej opłaty telekomunikacyjnej

W dniu 2 grudnia 2016 roku, do Ministerstwa Cyfryzacji w ramach ogłoszonych konsultacji, Izba złożyła Uwagi do projektu rozporządzenia ws. rocznej opłaty telekomunikacyjnej oraz terminów jej...

PIIT: Uwagi PIIT do komunikatu KE "Sieć 5G dla Europy: plan działania"

W dniu 27 października 2016 r., do Ministerstwa Cyfryzacji Izba złożyła Uwagi do komunikatu Komisji Europejskiej „Sieć 5G dla Europy: plan działania”.

PIIT: Stanowisko ws. komunikatu Prezesa UOKiK z dnia 26 września 2016 r. pt. "Telefon na kartę - postępowanie UOKiK"

W nawiązaniu do komunikatu Prezesa UOKiK z dnia 26 września 2016 r. pt. „Telefon na kartę - postępowanie UOKiK" Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji pragnie przypomnieć o korzyściach dla...

PIIT: Stanowisko do proj. Kodeksu Łączności Elektronicznej - "European Electronic Communication Code"

W dniu 26 września 2016 r. do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Stanowisko do dokumentu Komisji Europejskiej dot. projektu Kodeksu Łączności Elektronicznej - "European Electronic Communication...

PIIT: Stanowisko ws zmian do ustawy Pt - Paperless/Cashless

PIIT przedstawia złożone do Ministerstwa Cyfryzacji Stanowisko oraz List dot. zmian ustawy Prawo Telekomunikacyjne - program Paperless/Cashless Poland "Od papierowej do cyfrowej Polski"

PIIT: Stanowisko do Dokumentu MC "5G Manifesto for timely deployment of 5G in Europe"

Dokument „5G Manifesto for timely deployment of 5G in Europe” wskazuje na wielką szansę dla Europy – zarówno dla społeczeństwa, jak i dla przedsiębiorców – jaką daje szybkie i skoordynowane wdrożenie...

PIIT: Stanowisko ws projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody

W związku z publikacją na stronach RCL projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, Izba przekazała do Ministra Środowiska swoje Stanowisko, jako izby...

PIIT: Stanowisko do projektów decyzji dla rynków świadczenia usługi zakańczania krótkich wiadomości tekstowych (SMS)

Do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Izba złożyła Stanowisko do projektów decyzji dla rynków świadczenia usługi zakańczania krótkich wiadomości tekstowych (SMS).