Telekomunikacja Telekomunikacja

PIIT: Stanowisko w konsultacjach kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017-2021

Izba przekazała do UKE Stanowisko PIIT w konsultacjach kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017-2021 z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Urzędu.

PIIT: MC-Raport z pilotażowych badań i analiz dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych

Przygotowanie raportu miało związek z opracowaniem i skierowaniem w 2016 roku do Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych...

PIIT: Stanowisko dotyczące reformy Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych

W dniu 17 lutego do Ministerstwa Cyfryzacji PIIT złożyła Stanowisko dotyczące reformy Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych.

PIIT: Stanowisko PIIT w sprawie funkcjonowania Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych

W dniu 19 stycznia 2017 roku do Ministerstwa Cyfryzacji Izba złożyła Stanowisko w sprawie funkcjonowania Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci...

PIIT: Uwagi do proj. rozp. MC ws. rocznej opłaty telekomunikacyjnej

W dniu 2 grudnia 2016 roku, do Ministerstwa Cyfryzacji w ramach ogłoszonych konsultacji, Izba złożyła Uwagi do projektu rozporządzenia ws. rocznej opłaty telekomunikacyjnej oraz terminów jej...

PIIT: Uwagi PIIT do komunikatu KE "Sieć 5G dla Europy: plan działania"

W dniu 27 października 2016 r., do Ministerstwa Cyfryzacji Izba złożyła Uwagi do komunikatu Komisji Europejskiej „Sieć 5G dla Europy: plan działania”.

PIIT: Stanowisko ws. komunikatu Prezesa UOKiK z dnia 26 września 2016 r. pt. "Telefon na kartę - postępowanie UOKiK"

W nawiązaniu do komunikatu Prezesa UOKiK z dnia 26 września 2016 r. pt. „Telefon na kartę - postępowanie UOKiK" Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji pragnie przypomnieć o korzyściach dla...

PIIT: Stanowisko do proj. Kodeksu Łączności Elektronicznej - "European Electronic Communication Code"

W dniu 26 września 2016 r. do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Stanowisko do dokumentu Komisji Europejskiej dot. projektu Kodeksu Łączności Elektronicznej - "European Electronic Communication...

PIIT: Stanowisko ws zmian do ustawy Pt - Paperless/Cashless

PIIT przedstawia złożone do Ministerstwa Cyfryzacji Stanowisko oraz List dot. zmian ustawy Prawo Telekomunikacyjne - program Paperless/Cashless Poland "Od papierowej do cyfrowej Polski"

PIIT: Stanowisko do Dokumentu MC "5G Manifesto for timely deployment of 5G in Europe"

Dokument „5G Manifesto for timely deployment of 5G in Europe” wskazuje na wielką szansę dla Europy – zarówno dla społeczeństwa, jak i dla przedsiębiorców – jaką daje szybkie i skoordynowane wdrożenie...