Raporty Izby Raporty Izby

PIIT: Rynek Teleinformatyczny w 2015 roku

Mijający rok był prawie normalny dla firm teleinformatycznych w całej Unii Europejskiej, ale też nie pozbawiony krytycznych sytuacji gospodarczych. Przy aktywnym promowaniu przetwarzania w chmurze...

Podsumowanie rynku teleinformatycznego w 2011 roku

FAKTY:  To był dobry rok dla rynku teleinformatycznego, pomimo pojawienia się amerykańsko-europejskiego kryzysu finansowo-gospodarczego. U dystrybutorów rezygnowano ze sprzedaży...

DIGITAL POLAND 2009

Z okazji konferencji e-Government w Malmo, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) wspólnie z Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA oraz Polskim Towarzystwem...

Płacz nad raportem Światowego Forum Gospodarczego

Dnia 26 marca 2009 roku w mediach ukazują się informacje - „Polska maruderem Internetu", „Dostęp do sieci - wyprzedza nas nawet Ukraina ". Pojawiają się komentarze, podkreślające fatalny...

Memorandum PIIT'2008

XVII Zgromadzenie Członków Izby podjęło uchwałę o przyjęciu treści Memorandum Izby wskazujące najważniejsze warunki, zadania i problemy mające istotne znaczenie dla rozwoju usług i przemysłu...

Deklaracja Budapesztańska

Sprawozdanie ze spotkania organizacji informatycznych w Budapeszcie jest  <<tutaj>>  

Raport PIIT: Warunki rozwoju rynku teleinformatycznego w Polsce w latach 2005-2007

Rok obecności Polski w Unii Europejskiej  zmienił wiele opinii i poglądów na temat rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Zmiana Komisarzy i głównych celów w Strategii...

Raport PIIT: Warunki rozwoju rynku teleinformatycznego w Polsce w latach 2005-2007

Rok obecności Polski w Unii Europejskiej  zmienił wiele opinii i poglądów na temat rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Zmiana Komisarzy i głównych celów w Strategii...

Memorandum PIIT na Wybory 2005

Memorandum PIIT , prezentujące osiągnięcia i problemy środowiska teleinformatycznego oraz możliwości rozwoju zastosowań teleinformatyki w gospodarce i administracji jest kierowane do obecnych i...

Raport PIIT - Ograniczenia rozwoju bankowości elektronicznej - zagadnienia praktyczne

Niniejszy Raport jest wynikiem analizy ograniczeń rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce.