Programy pomocowe Programy pomocowe

PIIT INFO: Innowacyjne Mazowsze - Spotkanie "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza"

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym spotkaniu w ramach projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”. Spotkanie...

PIIT: MI - Łącząc Europę

Szanowni Państwo, W imieniu M. Śmiałka – Wiceprezesa PIIT zgodnie z poniższą prośbą MI prosimy o ew. przesyłanie opinii do projektu, przedstawienie możliwych kryteriów wyboru dla...

PIIT Info: PARP - Zaproszenie na e-seminarium nt. prawa obrotu elektronicznego

Przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości działa Punkt Kontaktowy ds. e-handlu dla Usługodawców i Usługobiorców. Jego zadaniem jest świadczenie usług informacyjno-doradczych z...

MG-Konsultacje w sprawie promocji polskiej branży ICT/IT

Szanowni Państwo,   Z Ministerstwa Gospodarki dostaliśmy taki list wraz z załącznikiem, z prośbą o jego zaopiniowanie:  „Ministerstwo Gospodarki prowadzi...

Dofinansowanie promocji eksportu - ostatni nabór wniosków w 2009 r.

Informujemy, że w dniu 14.09.2009 rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”. Nabór wniosków będzie realizowany w...

PIIT Info: MSWiA - nabór ekspertów w ramach 8. osi priorytetowej PO IG

Informujemy, że na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ( www.mswia.gov.pl ) został zamieszczony komunikat o naborze na ekspertów biorących udział w rozpatrywaniu odwołań...

Dofinansowanie do promocji za granicą - ostatni nabór wniosków w 2009 r.

Informujemy, że w dniu 31.08.2009 r. zostanie ogłoszony III - ostatni w tym roku nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu". Paszport do...

PIIT Info: MG - Wsparcie przedsiębiorców w targach i wystawach za granicą

Izba przekazuje informację zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki na temat dofinansowania do targów. Ministerstwo Gospodarki zamyka nabór wniosków o...

UKIE: Rusza nabór ofert w konkursie otwartym "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych"

Rusza III nabór ofert w konkursie otwartym "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych" realizowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu ze środków...

Oświadczenie PIIT

"...w sprawie wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności w latach 2007-2013..."