Podpis elektroniczny Podpis elektroniczny

PIIT: MG-Rada UE przyjęła rozporządzenie eIDAS

W dniu 23 lipca br. Rada UE ds. Ogólnych przyjęła rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji...

PIIT: MG - Projekty rozporządzeń do ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - konsultacje

Izba otrzymała z MG w ramach konsultacji dwa projekty rozporządzeń ...

PIIT: Uwagi w sprawie eIDAS

Izba przekazała do Ministerstwa Gospodarki Uwagi PIIT w sprawie eIDAS.

PIIT: Uwagi do dok. eIDAS (st13890/13)

Izba przekazała do MG Uwagi do dokumentu st13890/13en.

CommonSign Warsaw 2012 - Electronic Signature Interoperability Summit

Zapraszamy Państwa do udziału w „CommonSign Warsaw 2012” – Electronic Signature Interoperability Summit, konferencja odbędzie się w dniach 25-26 października br. w Centrum Nauki Kopernik w...

PIIT: List EFPE w sprawie unijnego rozporządzenia o identyfikacji elektronicznej

W podsumowaniu XII Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE 2012 - Międzyzdroje 4-6.06.2012) pojawiło się Memorandum dotyczące w szczególności problemu identyfikacji obywatela w...

PIIT: MG - O identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych

Izba otrzymała z  MG projekt stanowiska Rządu do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji ...

PIIT: Prace Sejmu nad "podpisami elektronicznymi"

Informacja o pracach Sejmu nad projektami ustaw o podpisach elektronicznych  (podpisie elektronicznym).

Izba w sprawie rozwoju stosowania e-podpisu w Polsce

Izba przekazała do Ministerstwa Gospodarki swoje propozycje dot: rozwoju stosowania podpisu elektronicznego w Polsce.

Izba w sprawie nowej ustawy o podpisach elektronicznych

Projekt ustawy z dnia 9 lipca 2009 należy ocenić lepiej niż poprzednią wersję. Z satysfakcją odnotowaliśmy fakt, że zostało uwzględnionych kilka naszych postulatów i skorygowano wiele...