Podatki Podatki

PIIT: Stanowisko ws zmiany definicji pojęcia "budowla" w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

W ramach konsultacji społecznych Izba przekazała swoje Stanowisko do Ministra Finansów w sprawie zmiany definicji pojęcia "budowla" w Ustawie  o podatkach i opłatach lokalnych.   Treść...

PIIT : MF - Prośba o uwagi do Kierunkowych założeń nowej ordynacji podatkowej/przypomnienie /

Izba otrzymała w ramach konsultacji z MF kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej...

PIIT: Stanowisko do proj. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 września 2014 r.

Izba przekazała do Ministerstwa Finansów Stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 września 2014 r..

PIIT: MF-Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

PIIT poniżej w linku przekazuje otrzymany w ramach konsultacji z Ministerstwa Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw: ...

PIIT: Uwagi PIIT do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Izba przekazała do Ministerstwa Finansów Uwagi do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.  

PIIT: Stanowisko do proj. nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

PIIT przekazała do Ministerstwa Finansów Stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw (projekt z dnia 15 stycznia...

PIIT: MF - Konsultacje publiczne projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym

Izba otrzymała z Ministerstwa Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

PIIT: List do KWRiST dotyczący opodatkowania kabli umieszczonych w kanalizacji kablowej

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przekazała do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego pismo dot. opodatkowania kabli umieszczonych w kanalizacji kablowej....

PIIT: Projekt ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Projekt ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

PIIT: MF - Dyrektywa 2006/112/WE ws. systemu podatku od wartości dodanej - Konsultacje

Komisji Europejskiej rozporządzenia wykonawczego Rady nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od...