Patenty Patenty

PIIT: Stanowisko dot. reformy unijnego systemu prawa znaków towarowych

Izba przekazała do Urzędu Patentowego Stanowisko Członków PIIT dot. reformy unijnego systemu prawa znaków towarowych.

PIIT: Wystąpienie w sprawie projektu ujednoliconego patentu europejskiego

PIIT wystąpiła do W. Pawlaka - Wicepremiera RP i Ministra Gospodarki z prośbą o udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej, wyników przeprowadzonych przez Ministerstwo...

Dyrektywa UE "O ochronie prawnej oprogramowania komputerowego"

Problem ochrony oprogramowania komputerowego ma w Europie wieloletnią i niejednokrotnie burzliwą historię. Zasadniczo jednak opiera się na ochronie praw autorskich do utworu, a pamiętna próba...

Opinia PIIT: nowelizacja PT (wersja "nieunijna")

Izba przekazała do Ministerstwa Infrastruktury kolejną Opinię PIIT do otrzymanego w ramach uzgodnień projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw w...

Izba w sprawie systemu patentowego w Europie

Izba wspólnie z PTI, w trybie konsultacji przesłała Komisji Europejskiej opinię w o założeniach modyfikacji europejskiego systemu patentowego.

Izba w sprawie systemu patentowego w Europie

Izba wspólnie z PTI, w trybie konsultacji przesłała Komisji Europejskiej opinię w o założeniach modyfikacji europejskiego systemu patentowego.

Komentarz: Odrzucenie dyrektywy CII

Parlament Europesjki odrzucił dyrektywę o patentowaniu wynalazków realizowanych komputerowo - co z tego wynika? [komentarz Prezesa dla Computerworlda ]

EICTA: W sprawie dyrektywy o patentowaniu

EICTA, organizacja reprezentująca europejskie firmy z sektora nowych technologii odniosła się do przyjętego wczoraj przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego, sprawozdania na temat projektu...

List o Dyrektywie CII

Po pojawieniu się informacji prasowej EICTA o popieraniu dyrektywy o patentowalności wynalazków realizowanych komputerowo (CII) przez małe i średnie firmy europejskie, otrzymałem od Prezesa...

EICTA: Głos w sprawie dyrektywy CII

EICTA zbiera poparcie MSP (SMEs) europejskich firm dla dyrektywy (CII) o patentowalności wynalazków implementowanych komputerowo.